Afbeelding
Dick Baas
POLITIEK

Column Henny Zijlstra (CDA Lokaal): Mest of afval?

24 mei 2023 om 14:00 Column

We weten dat we over moeten op andere energiebronnen. Als dit al niet duidelijk was heeft de oorlog in Oekraïne ons met de neus op de feiten gedrukt. We willen niet langer afhankelijk zijn van gas uit Rusland en ook niet van gas uit Groningen.

De praktijk is echter weerbarstig. Windmolens hebben in onze gemeente de wind niet mee en op velden met zonnepanelen zit ook niemand te wachten. Maar op welke manier kunnen we dan in onze energiebehoefte voorzien?

De afgelopen jaren is biovergisting als alternatief in beeld gekomen. De gemeenteraad is al enkele keren geïnformeerd en er zijn twee vergistingsinstallaties bezocht. Inmiddels is er een plan bedacht door twee lokale ondernemers voor een daadwerkelijke vergistingsinstallatie. Door reststromen, dat is een eufemisme voor afval, om te zetten in gas kunnen zo’n 10.000 woningen voorzien worden van groen gas. Daarnaast kan restwarmte gebruikt worden. Wat er overblijft na vergisting kan als mest gebruikt worden. Een win-win situatie: Afval krijgt een tweede leven en we kunnen voor een behoorlijk deel voorzien in onze gasbehoefte.

Dit mooie plan heeft echter ook schaduwkanten. Met name de locatie stuit op weerstand bij omwonenden vanwege het industriële formaat van de installaties, de zorg om stankoverlast en verkeersdrukte door alle vrachtwagens die afval af- en aan brengen.

In alle commotie die dit teweegbracht gebeurde echter iets hoopgevends. Een boer uit de omgeving, die zelf sinds enkele jaren een eigen vergistingsinstallatie heeft, poneerde het plan om met een aantal collegaboeren de handen ineen te slaan en bij meerdere boerenbedrijven zo’n mestvergister neer te zetten. Op deze manier kan er uit koeienmest energie gewonnen worden voor huizen in Nunspeet en zetten deze boeren stappen in het circulair maken van hun bedrijf. Ik weet dat dit niet een complete vervanging van de andere installatie zal zijn. Toch is dit een initiatief waar ik enthousiast van word!

Ik vind het mooi om te zien dat er mensen met oplossingen komen die ons als gemeenschap verder helpen. We merken dat participatie van onze inwoners bij plannen die op het gemeentehuis ontstaan best lastig is. De uitdaging voor ons als politiek is om voldoende ruimte te geven wanneer mensen zelf met plannen komen en om dan samen stappen te zetten. Zeker op iets als het overgaan op andere vormen van energie. Dit zullen we samen moeten doen en alle hulp is welkom!

Henny Zijlstra, Burgerraadslid CDA Lokaal

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie