Afbeelding
POLITIEK

Column André Timmerman: Participatie

28 mei 2023 om 12:00 Column

Op 11 mei jl. werd in de Commissie Maatschappij en Middelen het koersplan onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet besproken. Door drie bestuurders van scholen werd ingesproken. Lof voor de wethouder voor het proces van totstandkoming van het koersplan. De scholen waren daarin goed meegenomen en het koersplan was ook hun plan. In de Commissie Ruimte en Wonen op 15 mei jl. werden er door de insprekers geen complimenten uitgedeeld over het biogasinitiatief Nunspeet. Door acht buurtbewoners en andere belanghebbenden werd duidelijk gemaakt dat ze zich overvallen voelden door het biogasinitiatief en de voorgestelde voorkeurslocatie Kolmansweg. Het was niet hun plan, maar een opgelegd plan. Een opvallend verschil. Dat riep bij mij de vraag op waar dit aan ligt.

In het raadsakkoord hebben alle fracties met elkaar afgesproken dat we blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl. Voor PvdA/GroenLinks is dit een speerpunt. Daarbij gaat het niet alleen om goede processen, maar ook om een uitnodigende houding. Bij het koersplan onderwijshuisvesting is dat goed gegaan. Mijn verklaring is dat het hier gaat om een plan voor de lange termijn met bestuurders van scholen. Dit is niet concreet en raakt onze inwoners (nog) niet direct. Bij het biogasinitiatief is, zoals vaker bij voornemens om te bouwen, de reactie: “Niet in mijnachtertuin!” Daarbij was het ook nog zo dat bij het biogasinitiatief het voorstel van het college was om in te stemmen met de voorkeurslocatie Kolmansweg en daarna een participatietraject op te zetten. Volgens de van toepassing zijnde regels voor de ruimtelijke ordening klopt dit. Je staat als gemeente echter al met tien tegen nul achter.

Het moet dus anders! Hoe dan? Participatie houdt volgens PvdA/GroenLinks niet in op het gemeentehuis in overleg met een projectontwikkelaar om een plan opstellen. Dit vervolgens aan onze inwoners voorleggen met de boodschap dat u er ook nog wat van mag vinden. Participatie betekent het serieus nemen van onze inwoners en met hen in gesprek gaan over de opgave die we hebben om woningen te bouwen en de opgave om de energievoorziening duurzamer te maken. 

Dit zal betekenen dat nu nog onbebouwde grond bebouwd zal worden. PvdA/GroenLinks is ervan overtuigd dat onze inwoners begrijpen dat dit nodig is in het belang van onze jongeren die een woning zoeken en voor een leefbare wereld.


André Timmerman, burgerraadslid PvdA/GL

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie