Damherten in het Jaap Hiddinkpark. Foto: Dick Baas
Damherten in het Jaap Hiddinkpark. Foto: Dick Baas Dick Baas

Al zestig jaar damherten in park

30 januari 2023 om 17:19 Historie

Het begrip ‘burgerinitiatief’ is al redelijk bekend. Nieuw is het niet. Zestig jaar geleden heette het gewoon ‘particulier initiatief’. Maar het was eigenlijk hetzelfde.  Inwoners hadden een plan en de gemeente werkte mee. In mei 1963 kwam op de hoek Spoorlaan-Enkweg een ‘hertenkamp’. Dat is nu het Jaap Hiddinkpark. Zestig jaar lopen er damherten. Maar hoe lang nog? Op de nieuwe lijst van te houden huis- en hobbydieren komt het damhert niet meer voor. Dat betekent op termijn het einde van tal van hertenparkjes in ons land.

Dick Baas

En waarom? Die discussie was er in 1963 niet. In een raadsvergadering was er een voorstel om het braakliggende terrein op de hoek van de Spoorlaan en de Enkweg de bestemming speelweide met plantsoen te geven. Raadslid Jaap Hiddink, die naast dit terrein woonde, was het er niet mee eens en pleitte voor een schapenweide. Maar in de rondvraag in de raad van 5 april 1963 vroeg Hiddink om de mogelijkheid te bezien om de damherten van de heer Kolstee, eigenaar van hotel Veld- en Boszicht (tegenwoordig Veldenbos) in het plantsoentje te laten lopen. Het college was het er niet mee eens. Het terrein had de bestemming bijzondere bebouwing en het was niet verantwoord om dat tijdelijk in te richten voor herten, ‘gezien de hoge kosten die gemoeid zijn met het aanbrengen van een afrastering’. 

Buurt deed het zelf

Er werd nog eens gepraat. De buurt ging aan de slag. Het terrein van ongeveer een halve hectare werd van een afrastering voorzien. Een onderkomen, een voederruif en een betonnen bak voor fris water werden gebouwd. En zo kwamen er woensdag 29 mei 1963 onder grote belangstelling vijf damherten en drie Canadese ganzen. De twee herten van Kolstee waren overgebracht van Veld- en Boszicht naar de overkant van de Spoorlaan. De overige drie damherten waren aangekocht door Jaap Hiddink. Die betaalde ook de afrastering en verdere kosten. Er werd een vereniging ‘Vrienden van het hertenkamp’ opgericht, die het onderhoud bekostigde. Het park werd een attractie. Net voor Pinksteren 1963 kwam de gemeenteraad zelfs na een raadsvergadering een kijkje nemen. ‘De heren spraken er allen hun bewondering over uit’.

Schenking aan gemeente

In 1970 liepen er tien damherten: een bok, zes hinden en drie kalveren. De bok en drie hinden waren van Kolstee en de overige dieren van Hiddink. De raad besloot op 25 augustus 1970 het beheer en onderhoud over te nemen. De dieren werden aan de gemeente geschonken. De vereniging werd opgeheven. Kolstee liet weten dat hij akkoord ging met de schenking ‘met dien verstande dat het gewei van de bok jaarlijks te zijner beschikking komt’. 

Jaap Hiddinkpark

Jaap Hiddink, jarenlang wethouder voor Gemeentebelang, overleed in 2000. De partij stelde voor het hertenpark te vernoemen naar hem. Op 23 februari 2002 onthulden dochter Herma Dickmann-Hiddink en wethouder Theo Kraandijk (GB) het informatiebord.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie