Gemeentehuis Nunspeet
Gemeentehuis Nunspeet Barry Wensink

Geen handhavend optreden tegen twee bedrijven aan Reijnvaanerf

14 mei 2024 om 06:00 Maatschappelijk

Door de gemeente Nunspeet wordt niet handhavend opgetreden tegen activiteiten op het perceel Reijnvaanerf 8 in Elspeet. In eerste instantie was het handhavingsverzoek door het college van burgemeester en wethouders afgewezen. Daar werd een zienswijze tegen ingediend.

Wijnand Kooijmans

Op grond van het advies van de commissie bezwaarschriften wordt het bezwaar nu gegrond verklaard. Dat heeft echter geen gevolgen voor de activiteiten, omdat het college tevens gevolg heeft gegeven aan het advies van de commissie om nader onderzoek te doen naar de vermeende overtredingen. Bij dit onderzoek zijn geen overtredingen van het bestemmingsplan als de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geconstateerd.

Op het perceel zijn twee bedrijven gevestigd, een agriservice in de pluimveesector en een schoonmaakbedrijf dat zich voornamelijk richt op recreatiebedrijven. Door de bezwaarmakers was aangevoerd dat het college weliswaar controles heeft laten uitvoeren, maar niet op een deugdelijke wijze. Zo zijn de controles uitgevoerd tussen half negen en half tien ’s avonds, terwijl de overlast wordt ondervonden in de nachtelijke en vroege uren.

De commissie oordeelde in eerste instantie dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de situatie en of de bedrijfsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het bestemmingsplan.
Het eerste besluit is volgens de commissie tot stand gekomen door subjectieve bronnen, zonder  gedegen onderzoek.

De uitspraak van de commissie is aanleiding geweest aanvullend onderzoek uit te voeren. De toezichthouders van de gemeente hebben dit op verschillende tijdstippen gedaan.
De tijdsduur was beperkt, omdat een langere tijdsduur een onredelijke inspanning vergt van de toezichthouders. Voor het college is het de vraag of tijdens een langere controle wel een overtreding zou zijn geconstateerd.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie