De meterkast zorgt voor de nodige problemen bij het betalen van de energienota.
De meterkast zorgt voor de nodige problemen bij het betalen van de energienota. Wijnand Kooijmans

Gemeente Nunspeet steunt hulpfonds van vier maatschappelijke organisaties

30 november 2022 om 14:00 Maatschappelijk

Om te voldoen aan de oproep van de gemeenteraad een noodfonds op te richten voor inwoners met financiële problemen, wil het college van B en W voldoen door aan te sluiten bij een door vier maatschappelijke partijen op te richten hulpfonds. In dit fonds wil het college een bedrag storten van in totaal 95.000 euro.

De vier betrokken partijen zijn de Stichting Verborgen Armoede, Stichting Voedselhulp Nunspeet, het Diaconaal Platform en de Stichting Kringloopcentrum De Cirkel. Zij verkennen de mogelijkheden voor het opzetten van een nieuwe stichting die uitvoering kan geven aan een hulpfonds. Bestemd voor inwoners die, om wat voor redenen dan ook, financieel er niet meer uitkomen en tussen de bestaande regelingen door vallen. In de nieuwe stichting nemen bestuursleden plaats die ook actief zijn bij de samenwerkende partners.

Door het Nunspeetse college wordt gekozen voor en faciliterende rol. De stichting in oprichting heeft al aangegeven zich in de hoofdlijnen te kunnen vinden in de uitgangspunten die door de gemeente zijn aangegeven. Zo is de stichting niet identiteitsgebonden. In principe worden alleen materiële verstrekkingen gegeven maar bij uitzondering kan ook een financiële vergoeding worden gegeven.

Het fonds mag zich niet richten op ondernemers, instellingen of verenigingen. De bijdrage van de gemeente moet ten goede komen aan inwoners in de lokale samenleving. Indien er na 2023 of bij ontbinding van het noodfonds gelden resteren dan dienen deze terug te vloeien naar de lokale samenleving door bijvoorbeeld bij te dragen aan stichtingen die lokaal actief zijn, een ANBI status hebben en zich richten op bestaanszekerheid.

Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van Stichting Verborgen Armoede die al langer werken op het vertrouwensprincipe. Als voordeel wordt gezien dat het hulpfonds niet is gebonden aan landelijke wettelijke kaders. Hierdoor kan beter maatwerk worden geboden. Daarnaast kunnen er inwoners worden bereikt die niet worden bereikt wanneer het fonds onder de paraplu van de overheid wordt opgezet.

In februari 2023 vindt een eerste evaluatie plaats van het hulpfonds. Door het college wordt aangegeven dat men bereid is mee te denken hoe zo grootst mogelijke bekendheid kan worden gegeven aan de instelling van het hulpfonds. De gemeente Nunspeet zet in op het uitgebreid faciliteren van het fonds.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie