Hennie Schoonhoven geeft tekst en uitleg.
Hennie Schoonhoven geeft tekst en uitleg.

‘Buurtbemiddeling helpt, zodat inwoners zélf samen tot een oplossing komen’

7 december 2022 om 11:55 Maatschappelijk

Een blaffende hond, stankoverlast, maar ook overhangende takken en pesterijen. Er kunnen diverse redenen zijn waarom een beroep wordt gedaan op Buurtbemiddeling Nunspeet, Elburg en Oldebroek. We praten erover met Hettie Schoonhoven. Zij werkt als coördinator met ongeveer vijftien vrijwilligers. “Het helpt als je wat meer begrip voor elkaar toont. Je weet vaak niet waarom iemand het gedrag laat zien, dat hij laat zien.”

Barry Wensink

Uit gegevens van de Veiligheidsmonitor 2021 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft opgesteld, blijkt dat op de Noord-Veluwe ruim 35% van de inwoners ‘serieuze overlast’ inde buurt ervaart. Een instantie als Buurtbemiddeling lijkt dus geen overbodige luxe.

Schoonhoven was in 2009 betrokken bij de totstandkoming hiervan op de Noord-Veluwe. “Het waren in eerste instantie Nunspeet en Elburg. Oldebroek kwam er twee jaar later bij. Het is een samenwerking tussen deze gemeenten en de woningcorporaties Omnia Wonen en UWOON. In eerste instantie ook delta Wonen, maar die organisatie is op een zeker moment afgehaakt.” Er wordt gewerkt volgens de methode van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en die landelijke organisatie bestaat ruim 25 jaar. Insteek is een veilig en leefbaar Nederland.

Buurtbemiddeling komt in actie als er onenigheid is én daarvan bericht is ontvangen. “Dat kan door een buur zelf worden gedaan, maar ook door andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan politie of woningcorporatie”, zegt Schoonhoven. Als coördinator hoort ze het verhaal van de melder aan. Ze vraagt wat de partijen zelf hebben gedaan om de problemen op te lossen en vervolgens beslist ze of Buurtbemiddeling in actie komt. Is dat het geval, dan legt ze aan buur A het traject uit. Buurtbemiddeling gaat met tweetallen te werk. “Vanwege de afwisseling, maar ook praktisch vanwege de veiligheid. We staan letterlijk bij buur B op de stoep en die heeft soms bedenktijd nodig, omdat hij zich overvallen voelt.” Meestal blijkt men in de praktijk blij te zijn hun verhaal te mogen doen.

Buurtbemiddelaars gaan altijd neutraal te werk. “Wij kiezen geen partij en doen ook geen uitspraken over een oplossing. Daar moeten de buren zelf mee komen. We horen de verhalen aan en dat is ook onze kracht. We beginnen klein en indien nodig schalen we op. Daarvoor hebben we contacten met diverse (zorg)partijen.” Ze gaat verder: “Als beide partijen akkoord gaan, wordt een afspraak gemaakt om op neutraal terrein het gesprek aan te gaan. Daar zijn wij als Buurtbemiddeling dan ook bij. In verreweg de meeste gevallen loopt dat goed af. Wil iemand niet om tafel, dan gaan wij nogmaals met die persoon in gesprek. Weet je, vaak blijkt dat het contact tussen die buren vroeger wél goed was. Er gebeurde iets, waardoor het mis is gegaan. Vaak is het ook onwetendheid. Je weet niet wat zich achter de voordeur van je buren afspeelt. Er kan iets aan de hand zijn bij de ander, waardoor het gedrag anders is geworden. Wees daarom wat meer begripvol voor elkaar.”

We vragen waar de ruzies tussen buren meestal over gaan. “De hoofdmoot is geluidsoverlast. Dat kan zijn door volwassenen, kinderen, maar ook door (huis)dieren. Denk ook aan harde muziek.” Zoals gezegd gaan Buurtbemiddelaars geen uitspraken doen hoe problemen opgelost moeten worden. “Wel geven we tips mee. Hoe kun je bijvoorbeeld op een goede manier het gesprek aangaan. Ga niet aanvallend praten, want dat werkt averechts.” 

Schoonhoven stipt het onderwerp statushouders aan. “Ook deze nieuwe Nederlanders moeten we op weg helpen. Vaak onderschatten we wat ze allemaal hebben meegemaakt op weg naar Nederland. Het is soms lastig om ze te benaderen en ook daarvoor mogen mensen contact met ons zoeken. We geven graag tips hoe je de statushouders kunt helpen.” En verder: “Het is bijzonder om via dit werk een inkijkje te krijgen in stukjes problematiek van mensen. Het geeft een kick als je ziet dat de problemen na een tijdje opgelost zijn.” Hettie Schoonhoven is duidelijk over de vrijwilligers. “Geen vrijwillige Buurtbemiddelaars, geen Buurtbemiddeling. Kortom; we werken ook doordat er zoveel getrainde vrijwilligers zich belangeloos inzetten.”

Hettie Schoonhoven verwijst naar de websites buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl, problemenmetjeburen.nl en datismakkelijkpraten.nl “Vergeet niet dat we hier in Nederland met veel mensen op een klein stukje aarde leven. Er zijn ook ruim 200 culturen. Hou meer rekening met elkaar en krijg je nieuwe buren; ga dan kennismaken. Neem de eerste stap en laat dat niet aan de ander over. Je hoeft niet dagelijks bij elkaar op de koffie te komen, maar groet elkaar en bied hulp wanneer dat nodig is. Met elkaar, voor elkaar.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie