De vergrijzing blijft maar toenemen. Foto: Pixabay
De vergrijzing blijft maar toenemen. Foto: Pixabay Pixabay

Uitdaging toenemende vergrijzing wordt met de dag groter

23 februari 2023 om 08:03 Maatschappelijk

Het RIVM heeft berekend dat de overheid in 2040 43 miljard euro uitgeeft aan ouderenzorg. Dat is 146 procent meer dan de 19 miljoen euro die ouderenzorg in 2019 kostte. De conclusie van het RIVM is dan ook een open deur: “De vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de zorg.” Oftewel: de uitdaging van de vergrijzing neemt haast met de dag toe.

LNP

3.525.453. Zoveel inwoners ouder dan 65 jaar telde Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 1 januari 2022. Dat is 20 procent van de bevolking. Om het getal nog wat preciezer te duiden: 2.672.345 van de ouderen hadden een leeftijd tussen de 65 en 80 jaar, 850.512 zaten met hun leeftijd tussen de 80 en 100 jaar in en liefst 2.595 mensen hebben de honderd kaarsjes op hun taart uitgeblazen.

In de getallen valt op dat vrouwen nog steeds ouder worden dan mannen. Van de 2.672.345 Nederlanders die een leeftijd hadden tussen 65 en 80 jaar zijn er 1.372.740 vrouw, in de leeftijdscategorie daarboven zijn 510.738 vrouwen en bij de 100-jarigen is het verschil zelfs bizar: van de 2.595 100-plussers waren er slechts 430 man.

Nederland hoort met het aandeel ouderen internationaal bij de toplanden. Dat is op zich mooi, maar het kwartje is wél gevallen dat Nederland hiermee een enorme uitdaging heeft. Het gaat namelijk snel met de vergrijzing. In 2022 was wat ‘de grijze druk’ wordt genoemd 34 procent, wat wil zeggen dat op elke 65-plusser 3 mensen tussen de 20 en 65 jaar werken. Dit loopt naar verwachting op naar 40 rond 2030 en 50 in 2070.

Deze stijging zie je ook in de cijfers over de zogeheten dubbele vergrijzing. Hieronder wordt het aandeel 80-plussers verstaan. Begin 2022 was 15,2 procent van de inwoners tussen de 65 en 80 jaar oud, en 4,9 procent was 80 jaar of ouder en ook deze curves gaan omhoog (zie het kader).
De aard van de vergrijzing verschilt sterk per gemeente. In Bergen leven met 33,3 procent de meeste 65-plussers, terwijl een gemeente als Urk slechts 10 procent noteert. “Gemeenten vergrijzen als jongeren er wegtrekken, bijvoorbeeld voor werk of opleiding. Daardoor blijven er niet alleen meer ouderen over, maar worden er ook minder kinderen geboren. Dat versterkt de vergrijzing verder”, merkt het CBS hierbij op. Nunspeet zit met 21 procent boven het landelijk gemiddelde van 20.

Dat met de vergrijzing de problemen op ons af rollen, ligt dan ook voor de hand. Het RIVM schrijft daar onder meer dit over: “De druk op de zorg zal toenemen door de vergrijzing. Veel meer mensen hebben in de toekomst een aandoening en moeten hiervoor behandeld worden. De zorgvraag zal door de toenemende multimorbiditeit ook complexer worden. Daarnaast neemt de druk op de informele zorg (mantelzorg) toe. Er is meer mantelzorg nodig omdat ouderen vaker zelfstandig en ook vaker alleen wonen. Tegelijkertijd wordt de generatie kinderen van deze ouderen in verhouding kleiner. Er zijn in de toekomst dus minder kinderen om voor hun ouders te zorgen.”
Volgens het RIVM vraagt de vergrijzing niet alleen om inzet op zorg, maar ook op welzijn. “De ouderen moeten een goede kwaliteit van leven houden en dat vraagt om betere samenwerking tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen zorgprofessionals, welzijnsprofessionals en mantelzorgers”, aldus het RIVM.

Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de vergrijzing in ons land de komende jaren gaat betekenen in de gezondheidszorg, geprognosticeerd tot 2040. In onderstaande getallen wordt, tenzij aangegeven, als peiljaar 2018 aangehouden.
- Het aantal 75-plussers stijgt van 1,4 miljoen in 2019 naar 2,6 miljoen in 2040; een stijging met 86 procent.
- Het aantal 90-plussers neemt in deze periode toe met 151 procent: van 127.000 in 2019 naar 318.000.
- Het aantal personen met meerdere chronische aandoeningen gaat omhoog van 5,4 miljoen naar 6,5 miljoen (stijging 21 procent).
- 87 procent is de stijging van het aantal Nederlanders die in 2040 lijden aan artrose: van 1,47 miljoen naar 2,47 miljoen.
- Het aantal sterfgevallen als gevolg van dementie is de grootste stijger binnen de getallen: van 16.000 in 2018 naar 41.000 in 2040. Let wel: dit zijn alleen de sterfgevallen. De jaren daaraan voorafgaand zijn doorgaans ook vol leed. Het aantal personen met dementie verdubbelt bijna, van 172.000 in peiljaar 2018 tot 337.000. “Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast”, aldus het RIVM.
- Het aantal 75-plussers dat zich eenzaam voelt was in 2018 767.000 en in 2040 telt Nederland er 1.470.000.
- Het aantal ouderen met urine-incontinentie gaat van 518.000 naar 743.000.
- Het aantal eerstehulpbezoeken gaat stijgen van 132.000 naar 302.000.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie