De rododendrons zullen niet allemaal verdwijnen.
De rododendrons zullen niet allemaal verdwijnen.

Coniferen rond Ronde Huis gespaard na actie vanuit bevolking

13 maart 2023 om 08:10 Maatschappelijk

Het volledig verwijderen van de rododendrons rond het ven bij het Ronde Huis in Nunspeet is van de baan. Dat is het resultaat van de gesprekken binnen de klankbordgroep Zandenbosvennen. 

Wijnand Kooijmans

Die is ingesteld na kritiek vanuit de bevolking op het plan van Staatsbosbeheer de rododendrons weg te halen en nieuwe terug te planten op een hogere zandrug. Onder meer resulteerde dit in een handtekeningactie tegen de plannen. Door de gemeente Nunspeet werd vervolgens de vergunning voor de kap geweigerd.

In twee fasen gaan de aanwezige rododendrons nu gesnoeid worden. Hierdoor blijft de cultuurhistorische waarde behouden en kunnen inwoners en recreanten blijven genieten van de bloemenpracht op het moment dat de rododendrons bloeien. Tegelijkertijd komt er iets meer ruimte rondom het ven zodat de oevervegetatie zich kan ontwikkelen. Dit houdt ook in dat de rododendrons vanaf dan ook beheerd worden zodat ze zich niet meer kunnen ontwikkelen tot een enorme strook.

Naast het ven bij het Ronde Huis zijn er in het Zandenbos nog meer vennen aanwezig. Opzet was rondom de vennen de bomen te verwijderen. Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn verschillende bomen aangewezen die een cultuurhistorische waarde hebben. Die worden gespaard. Naast deze bomen zal voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd er ook een flora en fauna check worden uitgevoerd. Wanneer bomen met holtes of spechtengaten worden aangetroffen blijven ook deze gespaard voor de bijl.
Bomen die een gevaar voor de vennen zelf opleveren worden weggehaald. Het gaat dan onder meer om de schuinstaande bomen op de ven oevers. De wortels kunnen dan niet de gliedelaag kapot maken als ze omvallen.

Paden die dicht bij het ven liggen worden verlegd. Hierdoor krijgen de planten en dieren meer rust, kunnen ze zich beter ontwikkelen en blijft de beleving voor inwoners en recreanten. Met de verwachting dat er in het gebied minder water verdampt wordt en het ven zich uitbreidt is er voor gekozen om over een deel van een wandelpad een vlonder aan te leggen.

De strook met rododendrons die achter het bankje bij het ven staat en vijftien jaar geleden is aangeplant maakt wel plaats. Op deze plek komt een wandelpad. Dit pad loopt over de hogere zandruggen en ligt verder van het ven verwijdert. Natuurfotografen hebben aangegeven libellen en ringslangen te blijven fotograferen in en rond de vennen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie