De Ds. van Stuyvenbergschool maakt mogelijk plaats voor nieuwbouw. Foto: Wijnand Kooijmans
De Ds. van Stuyvenbergschool maakt mogelijk plaats voor nieuwbouw. Foto: Wijnand Kooijmans Wijnand Kooijmans

Inwoner betaalt aan scholen

21 mei 2023 om 08:00 Maatschappelijk

Het realiseren van betere huisvesting voor het onderwijs maakt dat de onroerendzaakbelasting de komende jaren extra moet worden verhoogd. Alma van Maanen (CDA) heeft berekend dat het huishoudens op termijn twintig euro per jaar extra gaat kosten. Een bedrag dat klopt, zo stelt wethouder Wichert Stoffer.

Wijnand Kooijmans

Reden voor enkele partijen erop aan te dringen op de benodigde kosten kunnen worden gedekt uit de reserves die de gemeente in kas heeft. Wethouder Stoffer erkent dat Nunspeet op zich redelijk in de reserves zit maar dat deze veelal zijn bestemd voor specifieke doeleinden. Het geld zou dan moeten komen uit de algemene reserve en die wordt gekoesterd om tegenvallers op te vangen die mogelijk in de toekomst gaan ontstaan. Nunspeet heeft er voor gekozen een nieuw plan vast te stellen voor de onderwijshuisvesting en af te zien van alleen aanpassing van het bestaande plan. Onder meer omdat niet alle scholen daarin zijn opgenomen maar ook omdat meer aanpassingen aan scholen nodig zijn op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming en andere eisen die aan onderwijs worden gesteld.

In het plan is opgenomen dat het Junior College een plek krijgt naast het Nuborgh College. Iets wat wordt toegejuicht in het kader van de integratie van speciaal onderwijs met het regulier onderwijs. Ans Pluim (Gemeentebelang) vindt het wel spijtig dat Nunspeet alleen voor de kosten opdraait terwijl het Junior College een regionale school is.

Wethouder Jennifer Elskamp geeft aan dat Nunspeet betaalt voor leerlingen die hier op school gaan, ook al komen ze van buitenaf. Dat vindt ze overigens geen verkeerde zaak omdat ook veel leerlingen uit de gemeente Nunspeet in andere gemeenten op school gaan en Nunspeet dan bijvoorbeeld zou moeten meebetalen aan de verbouwing van het Lambert Francken College Elburg.

Door het bestuurt van de Ds. Van Stuyvenbergschool en de Ds. De Ridderschool wordt onderzocht of de scholen op twee locaties gehuisvest moeten blijven of dat gekozen gaat worden voor nieuwbouw op één locatie. Mede omdat beide scholen gedateerd zijn en de nodige aanpassingen hieraan moeten worden gedaan. Aventurijn krijgt elf jaar in plaats van vijf jaar toe te groeien naar tweehonderd leerlingen. Dat heeft wethouder Elskamp van hen te horen gekregen tijdens een werkbezoek. Dit omdat het schoolbestuur heeft gekozen voor een opbouw van onderaf en niet ineens met acht groepen te starten. Mocht het gewenste aantal leerlingen niet worden gehaald dan wordt het een dislocatie van de school in ’t Harde. De gemeente maakt zich hard voor het openbaar onderwijs. Juridisch valt de Montessorischool onder openbaar onderwijs. De wethouder kan zich echter indenken dat gezien het specifieke onderwijs dat hier wordt gegeven dit niet aansluit bij de wens van iedere ouder als het gaat om openbaar onderwijs. Zoals de SGP aandringt dat scholen niet verplicht worden zich aan te sluiten bij een Integraal Kind Centrum door druk vanuit de overheid. Vanuit het onderwijs werd waardering uitgesproken voor de totstandkoming van het plan, zonder hazepaadjes.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie