De brandweerkazerne moet dringend worden gerenoveerd
De brandweerkazerne moet dringend worden gerenoveerd

Renovatie brandweerkazerne is hard nodig, kosten ruim één miljoen euro

28 mei 2023 om 18:14 Maatschappelijk

JOUS architecten uit Joure zijn als winnaar uit de bus gekomen als het gaat om de opdracht voor het opstellen van een plan voor de verbouwing van de brandweerkazerne aan de Elburgerweg in Nunspeet. Hiermee is een bedrag gemoeid van 94.380 euro. De totale kosten voor de verbouwing worden geraamd op ruim één miljoen euro.

Wijnand Kooijmans

Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de veranderende technische-, duurzaamheids- en functionele eisen. Ook is het interieur in het gebouwd toe aan een opknapbeurt. Bij het opstellen van het plan moet rekening worden gehouden dat het belangrijkste uitgangspunt is dat de brandweer na een melding zo snel mogelijk moet kunnen uitrukken. De kazerne dient sober en doelmatig uitgevoerd te worden wat betreft gebruik van materialen en vormgeving. Uitgangspunt is verder dat het gebouw gasloos wordt.

In het huidige gebouw voldoet de elektrische installatie niet meer en is deze ook afgekeurd. De ventilatie is onvoldoende en er zitten grote rijsporen in de bestrating rondom de kazerne. De overheaddeuren zijn dertig jaar oud, vertonen gebreken en zijn aan vervanging toe. De buitenkant van het gebouw moet worden geschilderd.

De verlichting bestaat uit verouderde lampen en moet worden vervangen door LED-verlichting. De cv-ketels en geisers zijn eveneens ook vervanging toe. De binnenzijde van het pand gaat bij de verbouwing geïsoleerd worden en het dak wordt voorzien van zonnepanelen.

Bij de verbouwing worden afzonderlijke sanitaire voorzieningen aangebracht als een douche-, toilet en omkleed gelegenheid voor vrouwelijke brandweervrijwilligers. In het interieur is de vloerbedekking aan vervanging toe. De instructieruimte dient te worden vergroot, de keuken moet worden vervangen.

Uit onderzoek van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland blijkt at de kazerne op een geschikte locatie staat. Ook is gekeken naar nieuwbouw. De kosten daarvan worden geraamd op twee miljoen euro. Daarnaast zou tijdens de sloop van de huidige kazerne en de bouw van een nieuw onderkomen een alternatieve locatie nodig zijn om de bedrijfsvoering van de brandweer doorgang te laten vinden. 

Om het werk van de brandweer door te laten gaan moet mogelijk wel een beroep worden gedaan op het medegebruik van het naastgelegen gebouw van het Rode Kruis. Over de omvang en de hieraan verbonden kosten is nog geen inschatting gemaakt. Inzet is de verbouwing zo snel mogelijk te starten en af te ronden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie