Janita Beijeman (links) en haar collega Sandra Loerakker.(project regio Arnhem/Ede). Foto: Sven Scholten Photography
Janita Beijeman (links) en haar collega Sandra Loerakker.(project regio Arnhem/Ede). Foto: Sven Scholten Photography Sven Scholten

Ervaringsmaatjes huiselijk geweld gezocht: ’Deelnemers voelen zich gehoord én gezien’

31 mei 2023 om 11:45 Maatschappelijk

Vanuit de ‘vraagkant’ is veel interesse voor het project ‘Maatje achter de Voordeur’, waarbij ervaringsdeskundigen van huiselijk en/of seksueel geweld hun eigen ervaring inzetten voor anderen. Het schort echter in het aantal aanmeldingen van die deskundigen. Onder andere in de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet komt het nog niet van de grond. “Ontzettend jammer, want het bieden van een luisterend oor, zonder te oordelen, én de wederzijdse herkenning maken dat deelnemers zich gehoord en gezien voelen. Uit een evaluatie blijkt bovendien dat het voor de ervaringsdeskundigen ook kan helpen in hun herstelproces”, zegt Janita Beijeman.

Barry Wensink

Het project is in 2017 ontstaan in Utrecht. Van daaruit ging het naar Arnhem en Apeldoorn. Ook in de regio Barneveld/Ede is het geïntroduceerd. Vorig jaar is het van start gegaan in de regio’s Noord-Veluwe en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Janita Beijeman heeft zelf ervaring met huiselijk geweld en ze is trainer. “De eerste groep ervaringsmaatjes heeft in december de training succesvol afgerond en er zijn inmiddels enkele daarvan gekoppeld aan deelnemers die herstellende zijn van hun ervaringen met huiselijk geweld. De maatjes vinden het fijn om anderen te kunnen helpen.”

Janita Beijeman, ze werkt voor Moviera (aanpak huiselijk geweld), was klaar om, vanuit haar standplaats Apeldoorn, de volgende groep maatjes te trainen. Ook plaatsen als Hattem, Heerde en Epe vallen onder ‘haar’ gebied, maar de animo valt dus tegen. “Op het moment dat er voldoende belangstelling is vanuit die regio, wil ik ook best dáár trainingen gaan geven. Er is vast wel een passende locatie te vinden.” En verder: “Vanuit Apeldoorn en omliggende plaatsen is juist wél belangstelling.”

We vragen waarom juist de inzet van ervaringsdeskundigen, oftewel de maatjes, in de praktijk zo goed blijkt te werken. “Zij snappen met welke dilemma’s en uitdagingen de deelnemers te maken krijgen. Hierdoor ontstaat een gelijkwaardige relatie tussen het ervaringsmaatje en de deelnemer, wat zorgt voor meer zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij de deelnemers.”

Janita Beijeman gaat verder: “Het is erg jammer dat we onvoldoende aanmeldingen hebben om een training te starten op de Noord-Veluwe. Juist omdat we zulke positieve verhalen horen van ervaringsmaatjes en deelnemers. Het is natuurlijk een beladen onderwerp en we merken dat slachtoffers van huiselijk en/of seksueel geweld zich vaak schamen, terwijl dat natuurlijk helemaal niet nodig is. Juist de maatjes kennen deze gevoeligheden, omdat ze het zelf ook meemaken.” 

Vaak hebben maatjes het zelf destijds niet meegemaakt dat er een ervaringsmaatje was die kon helpen. “En ik hoor vaak dat ze dat echt als een gemis hebben ervaren. Het kan een reden zijn om zich nu juist als maatje aan te melden. Mensen gaan soms verhuizen naar een andere woonplaats, raken hun familie kwijt en raken in een isolement. Dan is een maatje van het grootste belang. Bijvoorbeeld om samen een kopje koffie te drinken en/of een wandeling te maken. Maar ook om bijvoorbeeld te helpen bij praktische zaken, zoals tuinieren en tips geven om weer een sociaal netwerk op te bouwen.” 

De training bestaat in totaal uit negen bijeenkomsten van ieder zo’n 2,5 uur. “Ervaringsmaatjes leren om hun eigen verhaal te vertellen en om anderen aan te horen. Soms blijkt dat mensen dit nog niet aankunnen, omdat het té confronterend voor ze is. Verder leren ze verschillende gesprekstechnieken en ze leren om zich niet te laten claimen.” Dat laatste vraagt om meer uitleg van Janita Beijeman. “Maatjes kunnen niet alle problemen van anderen op zich nemen. Er is wel een grens en sommigen moeten leren om die grens aan te geven.” 

Gemiddeld is er pakweg één keer in de twee weken een contactmoment van een paar uur tussen een hulpvrager en een maatje. Eventueel is er tussendoor even telefonisch contact.
Volgens Janita Beijeman is er dus volop behoefte aan maatjes. “Veel mensen hebben niet in de gaten wat er achter de voordeur plaatsvindt. Ik heb veel meegemaakt en kijk er soms nog van op.”

Tot slot: “Als er voldoende belangstelling is in de gemeenten Elburg, Oldebroek en/of Nunspeet om als maatje te fungeren, dan organiseren we daar eventueel eerst een informatieavond.”

Mail voor meer informatie over het project met j.beijeman@moviera.nl of bel met telefoonnummer 088-3744895. Zie ook de website www.maatjeachterdevoordeur.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie