Het gemeentehuis van Nunspeet.
Het gemeentehuis van Nunspeet. Barry Wensink

Burgemeester herkent zich niet in kritiek ‘Helder Nunspeet’: ‘Er worden grote woorden gebruikt’

19 september 2023 om 09:23 Maatschappelijk

Burgemeester Céline Blom van de gemeente Nunspeet geeft in een verklaring aan zich niet te herkennen in de kritiek die over het functioneren van het gemeentebestuur wordt geuit door ‘Helder Nunspeet.’ Ze geeft aan dat door hen grote woorden worden gebruikt als een gesloten bestuurscultuur, schijn van belangenverstrengeling, achterkamertjespolitiek, bedenkelijke grondtransacties, gebrekkige burgerparticipatie, ongelijke behandeling van burgers en vriendjespolitiek.

Wijnand Kooijmans

Blom zegt het goed te vinden dat aan de bel wordt getrokken als bij (een deel van) de inwoners zorgen zijn over het functioneren van het gemeentebestuur. Hiervoor kent de gemeente een klachten- en bezwarenprocedure. Een gemeentebestuur dient, zo geeft ze aan, integer en betrouwbaar haar belangrijke werk voor de samenleving te doen. “Daar zie ik op toe, zowel in het college van burgemeester en wethouders als in de gemeenteraad.” Zorgelijke signalen vanuit de samenleving neemt ze, zo geeft ze aan, uiterst serieus. Dat geldt ook voor de vraagtekens die ‘Helder Nunspeet’ plaatst bij het gemeentelijk handelen. Veel plannen hebben, zo merkt ze op, te maken met ruimtelijke ordening, de portefeuille van wethouder Jaap Groothuis. “Besturen is mensenwerk en ook bestuurders maken fouten. De zware beschuldigingen van ‘Helder Nunspeet’ lijken veelal constateringen die niet gestoeld zijn op feiten. Het college herkent zich niet in de geuite beschuldigingen.”

Blom zegt getroffen te zijn door de kritiek op de gemeenteraad. “Ik begrijp de teleurstelling van insprekers wanneer ze hun gelijk niet krijgen. Het is ook best heftig wanneer je door een bepaald plan mogelijk in je woongenot wordt aangetast of minder uitzicht hebt. Maar de raad moet alle belangen zorgvuldig afwegen en dan een besluit nemen.” Dan weegt het algemeen belang volgens haar zwaarder dan het individueel belang. Besluiten worden in alle openheid behandeld, waarbij het voor iedereen mogelijk is vooraf in te spreken en het eigen standpunt duidelijk te maken. Dat niet aan de wensen van iedere inspreker tegemoet kan worden gekomen betekent niet, zo geeft Blom aan, dat het participatieproces gebrekkig is. “Al heb ik zeker begrip voor de teleurstelling bij diegene die ingesproken heeft.” Kritiek hebben mag, zo geeft Blom aan. Maar ze vindt dat deze dan wel concreet en benoembaar moet zijn, wanneer en waarom iets niet goed is gegaan. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid te reageren, in gesprek te gaan met betrokkenen en eventueel gemaakte fouten te herstellen.

Door Nunspeet Helder worden zaken genoemd als de renovatie van het landgoed De Grote Bunte, het appartementencomplex op de plek van de oude Huishoudschool, een grondruil met vergunning voor het bouwen van een woning aan de Veelhorsterweg, de realisatie van een appartementencomplex op de plek van het oude Postkantoor aan de Markt en de omgevingsdialoog rond de biogasinstallatie aan de Kolmansweg.

Volgens Blom zijn bij deze projecten de noodzakelijke procedures doorlopen. Er zijn plannen gemaakt en gepubliceerd waardoor zienswijzen konden worden ingediend. Bij de behandeling door de politiek kan,zo zegt Blom, worden ingesproken en na de besluitvorming kan eventueel een bezwaar- of beroepschrift worden ingediend, waarbij de rechtbank of de Raad van State het genomen besluit toetst.Blom: “Ik vind het jammer dat wanneer bezwaarmakers uiteindelijk niet in het gelijk worden gesteld, ze vervolgens vinden dat er niet integer door de gemeente is gehandeld en een meldpunt wordt ingesteld.Dat komt de democratische besluitvorming niet ten goede en beschadigd personen. Besluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen binnen de wettelijke kaders en met medeweten en instemming van de gemeenteraad. We willen ten alle tijden uitleggen hoe bij genoemde projecten de procedures zijn doorlopen en wat de afwegingen van het gemeentebestuur zijn geweest. Dat past bij een transparante bestuurswijze waar wij voor staan.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie