Afbeelding
Pixabay
INGEZONDEN

Een gratis financieel advies

27 juni 2023 om 16:00 Mensen

De gedachte kwam ineens in me op; laat ik als ervaringsdeskundige (door de afgelopen periode) eens alle inwoners van de gemeente Nunspeet een gratis financieel advies geven. Helaas eigenlijk alleen voor de inwoners die iets hebben wat de gemeente Nunspeet behoorlijk graag wil hebben, bv. een perceel met bebouwing of een strook grond of zoiets dergelijks.

Laten we in dit advies als voorbeeld uitgaan van een strook agrarische grond die de gemeente graag van u wil kopen omdat ze bv. iets met de naastliggende weg willen. De ambtenaren van de gemeente die over de aankoopplanning gaan komen bij u en u gaat in onderhandeling met ze om de beste vierkante meterprijs te krijgen. Wetende dat wanneer u te hoog blijft zitten met uw vraagprijs, de gemeente kan en zal onteigenen, als de vierkante meterprijs uitonderhandeld is, krijgt de gemeente de grond en u krijgt uw geld. So far so good, maar let op hier komt mijn advies: onze gemeente, onze wethouder, maakt graag, zoals de wethouder het zelf omschrijft, DEALS. Dus niet alleen een hoge meterprijs kan hier, nee heel veel meer kan hier in Nunspeet.

Hierbij uw opzetje stap voor stap: 

1. U bedingt dus een hoge verkoopprijs per vierkante meter en een HOOG aantal vierkante meters die u aan de gemeente verkoop en dat legt u vast in een verkoop contract. Maar tegelijkertijd eist u een tweede overeenkomst met de gemeente met heel veel extra’s en daarin legt u ook vast dat als u die extra’s niet krijgt, de gemeente de grond ook niet krijgt. Dat heet koppelen, en wees niet bang de gemeente verklaart, alles is geheim.

2. Hierin legt u vast dat als de gemeente de bestemming van de aan haar verkochte grond wijzigt van agrarisch naar bouw, wat natuurlijk nodig is bij de functie waar de gemeente de grond voor nodig heeft, dat u dat prijsverschil per vierkante meter van de gemeente Nunspeet ook uitbetaald krijgt. Als voorbeeld 10.000 m2 agrarisch a gemiddeld 6.00 euro of 10.000 m2 bouwgrond a gemiddeld 175 euro. Een verschil dus van LET OP 1.75 miljoen minus 60.000 euro is zowat 1.7 miljoen.

3. Verder legt u vast dat de gemeente de niet gebruikte vierkante meters weer aan u terug moet verkopen, natuurlijk voor een lagere prijs als bij punt 1.

4. U legt ook vast dat de gemeente ervoor zorgt dat u op een totaal andere locatie 1500 m2 agrarisch weiland gewijzigd krijgt in 1500 m2 bouwgrond met een vergunning erbij, om daarop een nieuw huis te mogen bouwen. LET OP 1500 m2 agrarische grond waarde ongeveer 900 en een bouwperceel van 1500 m2 met daarbij een bouwvergunning waarde ruim een half miljoen. U ziet 500.000 euro voor u.

5. Natuurlijk legt u ook vast dat alle kosten voor dit gehele traject door de gemeente Nunspeet betaald worden. Al deze kosten voor bv. diverse onderzoeken en dergelijke zijn toch al gauw 100.000 euro voor zo’n functie verandering, en dat komt dus gewoon op het bordje van alle inwoners van de gemeente Nunspeet te liggen. Het is maar gemeenschapgeld, toch..

6. Leg ook vast dat de gemeente echt alles betaalt, zoals bv. alle notariskosten, rechtzaakkosten, planschade kosten, etc.


Maakt u zich over de gemeentelijke beleidsvoorschriften maar geen zorgen, een huis bouwen in het buitengebied in een agrarisch weiland is natuurlijk in strijd met alle eigen Nunspeetse gemeentelijke beleidsregels. Maarja, zij willen uw grond heel graag hebben dus laten ze gewoon hun eigen beleidsregels niet voor zichzelf gelden, zo doen ze dat hier in Nunspeet, makkelijk toch?

Nu hoor ik u denken, dit kan ik nooit voor mekaar krijgen. Jazeker kunt u dit, want zo is het precies zeer recent gegaan bij het door de gemeente Nunspeet opgezette functieveranderingplan Veelhorsterweg 21/23. En door het in Nederlands en Europees wetten vast gelegde gelijkheidsbeginsel kan iedereen het dus op deze manier in de gemeente Nunspeet doen.

Nu hoor ik diverse mensen denken, zeker mensen met een bepaalde levensovertuiging, bedankt voor dit gratis financiële advies maar kun je ook een menselijk advies geven over zo’n manier van handelen?

Dat vind ik moeilijk want ieder mens moet handelen zoals hij of zij denkt dat juist is. Een ieder krijgt aan het eind hier de onvermijdelijke eindverantwoording over af te leggen, maar als ik mijn mens-zijn gevoel had toegepast dan had ik het bovenstaande financiële advies zeker NOOIT aan u als een advies bestempeld, nee verre van dat..


Hans Goes

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie