De Rug van Wessinge slingert door een deel van de gemeente Nunspeet.
De Rug van Wessinge slingert door een deel van de gemeente Nunspeet. Wijnand Kooijmans

Meer aandacht voor archeologisch verleden van Nunspeet en Veluwe

Natuur en milieu

Door de gemeente Nunspeet wordt eenmalig een bedrag van 24.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage aan het Archeologisch Belevingscentrum Veluwe (ABC Veluwe). Hierin wordt samengewerkt met de gemeenten Ermelo, Putten, Epe en Apeldoorn.

In 2019 is door de gemeenten een haalbaarheidsstudie voor een grafheuvelcentrum uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan een centrum voor meerdere archeologische verhalen, in plaats van alleen het verhaal van de grafheuvels. Op basis van deze uitkomsten is besloten de focus te verleggen naar een Archeologisch Belevingscentrum Veluwe. Hierin kan het verhaal worden verteld als onderdeel van het verhaal van Gelderland, verdeeld over verschillende tijdsperioden, langs verschillende verhaallijnen en in meerdere gemeenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de al bestaande erfgoedinfrastructuur en –locaties.

Nunspeet heeft de uitwerking van de plannen opgenomen in het masterplan Poort van de Veluwe. De verdere uitwerking van het ABC Veluwe wordt vormgegeven in samenspraak met de Veluwe op 1. Opzet is dat eind 2023 het concept gereed is zodat alle ondernemers en partijen de fysieke locaties vorm kunnen geven. Alle gemeenten zijn op deze manier de aanjagers van het plan maar worden in eerste instantie niet de uitvoerder. De financiële bijdragen van de gemeenten zijn eenmalig.

Per gemeente zijn al mogelijke onderwerpen aangedragen. In Nunspeet gaat het om de vorming van het landschap en jagers/verzamelaars. De stuwing van land door het landschap heeft het Veluws landschap gecreëerd dat heel afwijkend is van andere landschappen in Nederland.

De hoge droge Veluwe wordt omgeven door natte randen. Op de uitlopers van de hoge, droge Veluwe naar de lager gelegen natte randen zwierven in de prehistorie jagers en verzamelaars. Aan de kant van het IJsseldal zijn hier voorbeelden van, zoals bij de Albaplas in Apeldoorn. Meer naar de Zuiderzeekust toe stoof zand op tot langgerekte dekzandruggen. De rug van Wessinge, een langgerekte dekzand rug in Nunspeet is hier een voorbeeld van. 

De Bovenweg slingert zich dan weer links, dan weer rechts van de rug door het landschap Van de ‘haven’ van Nunspeet tot bij ’t Harde in de gemeente Elburg. Op dit landschappelijke prachtige relict zijn diverse vondsten gedaan uit de tijd van de jagers en verzamelaars. Vuurstenen artefacten zijn te vinden op die plekken waar ze seizoensgebonden verbleven. Er wordt verondersteld dat sporen van deze jagers en verzamelaars over de gehele rug zijn te verwachten. 

De samenwerking tussen de vijf gemeenten is ingegeven door het grote aantal grafheuvels dat op hun grondgebied voorkomt. Overigens wordt aangenomen dat het om meer locaties gaat dan tot nu toe bekend zijn. Bij onderzoek worden nog steeds nieuwe locaties aangetroffen waar grafheuvels te vinden zijn in het landschap. Nunspeet heeft een voorbeeld van een grafheuvel staan in Vierhouten. Hierbij is een informatiebord geplaatst met de benodigde informatie. Veel grafheuvels in Ermelo zijn te vinden op de Ermelosche Heide en ook duidelijk zichtbaar in het landschap.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Midwinterwandeling samen met Veluwse midwinterhoornblazers 7 uur geleden
Afbeelding
Kritiek van commissie op onderhoud begraafplaatsen in gemeente 9 uur geleden
Afbeelding
Wie helpt VluchtelingenWerk Nunspeet? 10 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Nunspeet hengelt Nederlands Kampioenschap Tijdrijden binnen 12 uur geleden
Afbeelding
Moed= angst + actie COLUMN 13 uur geleden
Afbeelding
Authentieke Ierse danskerstshow in theater Veluvine 7 dec, 18:00
Afbeelding
‘Is geheim, kan niks zeggen’ Politieke analyse 7 dec, 15:00