Het ecoduct en aangrenzend gebied valt ook onder het werkgebied
Het ecoduct en aangrenzend gebied valt ook onder het werkgebied Wijnand Kooijmans

Schade aan hoogzitten jagers in Nunspeetse fauna

7 februari 2023 om 14:40 Natuur en milieu

Aan hoogzitten die worden gebruikt door jagers is in het afgelopen verslagjaar regelmatig schade aangericht. Dat geeft de Vereniging Faunabeheer Nunspeet aan in de verantwoording aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Uit het verslag blijft dat daarnaast voerplekken regelmatig zijn bezocht door mensen die daar geen toegang hebben. Ook zijn er wild werende middelen rondgestrooid, waarschijnlijk met als doel het afschot te bemoeilijken of te voorkomen. Aangegeven wordt dat een aantal nieuwe voer- en observatieplekken zijn aan gelegd en een aantal plekken zijn voorzien van likstenen.

Het toegewezen afschot is grotendeels gerealiseerd. Er zijn 28 reeën afgeschoten en dat is twaalf minder dan was toegestaan. Ook het aantal afgeschoten damherten werd niet gehaald. Er werden er dertien afgeschoten waar dat er 21 had mogen bedragen. Er werden 58 edelherten geschoten, één meer dan was toegewezen. Het aantal afgeschoten wilde zwijnen bedroeg 409 op een toewijzing van 363 dieren.

Met het oog op mogelijk toekomstige wisselingen binnen het team wordt bij het jachtbeheer gewerkt met stagiaires. Daarmee wordt beoogd om potentieel belangstellingen voor deelname aan het faunabeheer durende een periode kennis te laten maken met de praktijk van het faunabeheer op de gemeentelijke terreinen en kan de mogelijke inpasbaarheid in het team wederzijds worden beoordeeld. Stagiairs dienen aan dezelfde eisen te voldoen die aan de teamleden worden gesteld en hun activiteiten in het veld vinden uitsluitend plaats in aanwezigheid en onder direct toezicht van één van de teamleden.

Na een slecht zogenoemd mastjaar (aanbod voedsel) voor de zwijnen is de kommer en kwel voorbij en komen de wilde zwijnen weer in een overdadige voedselsituatie terecht. Dat heeft gevolgen voor de afschot omdat er minder sprake is van natuurlijke sterfte en de wilde zwijnen in een betere conditie verkeren.

Het aantal edelherten dat voorkomt op de gemeentelijke gronden komt boven het gewenste aantal van tussen de 200 en 260 uit met daarnaast nog 26 in het gebied rond het ecoduct de Hierdense Poort in Hulshorst. Uit tellingen blijkt dat er al jaren sprake is van de aanwezigheid van rond de vierhonderd edelherten. Met name in de agrarische enclave Elspeet-Garderen-Leuvenum gaat dit gepaard met schade aan landbouwgewassen en aanrijdingen met deze wildsoort. Geconcludeerd wordt dat het enorme voedselaanbod een enorm aanzuigende werking heeft en herten van heinde en verte hier naar toe trekken. Helaas, zo wordt aangegeven, is dit meestal in de nachtelijke uren. Door het verhoogde afschot is de schade nog enigszins beperkt. Aangegeven wordt dat ondanks het toegenomen afschot de aantallen nog veel te hoog zijn.
De aanwezige wildweides in het beheergebied zin weer geëgaliseerd, bemest en ingezaaid. Waar nodig is herstel uitgevoerd van de aanwezige wildkansels/hoog zitten. Het landgoed Hulshorst is op wens van de het faunateam toegevoegd aan het door hen te beheren gebied.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie