Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Shutterstock

Afschot edelherten moet worden verhoogd om schade te voorkomen

18 november 2023 om 14:15 Natuur en milieu

Er is een plan opgesteld dat moet leiden tot een groter afschot van edelherten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vereniging Faunabeheer Nunspeet. De vereniging is verantwoordelijk voor het afschot op de gemeentelijke terreinen.

Wijnand Kooijmans

In het leefgebied van de edelherten op de Noordwest-Veluwe is ruimte voor tweehonderd dieren en daarnaast zesentwintig in het gebied rond de Hierdense Poort in Hulshorst. De laatste jaren leven er gemiddeld vierhonderd dieren. Dit gaat gepaard met schade aan de landbouwgewassen en aanrijdingen met edelherten.

Dit leidt tot een verhoogde afschotverplichting, met name in het gebied rond de Schotkamp/Elspeetse Heide. Dit dient ook ter bescherming van de nieuwe aanplant in het Zuiderbos/Middelhart. In het afgelopen jachtseizoen mochten op de terreinen van de gemeente Nunspeet veertig reeën worden afgeschoten, dat is beperkt gebleven tot tweeëndertig dieren. 

Er zijn veertig edelherten afgeschoten waar er zesendertig waren toegewezen. Het afschot wilde zwijnen bleef ver achter. Er was toestemming voor het afschieten van 242 dieren, het daadwerkelijke afschot bedroeg zesenzeventig dieren. Dat maakt dat, waar voor de herten en reeën het toegestane afschot vrijwel ongewijzigd blijft, het aantal wilde zwijnen dat mag worden afgeschoten wordt verhoogd dot 357 dieren.

Ingezet wordt op met name het terugdringen van het aantal aanrijdingen op de N310, de Nunspeterweg en de Elspeterbosweg. Uit onderzoeken op afschoten dieren blijkt dat er geen gevallen van wildziektes zijn vastgesteld.

In het jaarverslag wordt aangegeven dat de wolf invloed heeft op het gedrag van de wilde zwijnen. Hierdoor is het lastiger om het vastgestelde percentage dieren dat mag worden afgeschoten te behalen. Indien het afschot opnieuw achterblijft moeten er, zo wordt gesteld, passende maatregelen worden genomen om het toegewezen afschot alsnog te realiseren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie