Afbeelding
Pixabay

Plan De Grote Bunte voldoet aan eisen vindt bezwarencommissie

16 juni 2023 om 10:35 Nieuwbouw

De plannen voor de bouw van een zorgvleugel aan het landhuis De Grote Bunte en de wijziging van de functie van het koetshuis naar een kantoorfunctie, voldoen volgens de onafhankelijke commissie bezwaarschriften aan alle eisen. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies over de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren.

De uitkomst heeft enige tijd op zich laten wachten. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moest de initiatiefnemer alsnog een stikstofonderzoek laten uitvoeren. De uitkomst daarvan is dat de uitstoot van stikstof zowel tijdens de bouw als het gebruik van het pand de realisering van het plan niet in de weg staat.

De indieners van de bezwaren zijn tussentijds geïnformeerd over de langere periode van de beoordeling van hun zienswijzen. En hebben bij uitzondering ook het advies van de commissie bezwaarschriften ontvangen.

Eén van de bezwaren is dat de vergunning niet via de kruimelregeling had mogen worden verleend. Onder meer omdat het plan door de initiatiefnemer tussentijds flink is aangepast. De bezwarencommissie vindt dat het college een juiste afweging van alle belangen heeft gemaakt. In totaal zijn vier bezwaren ingediend.

Het pand is momenteel in gebruik voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Vooral door de PvdA/GroenLinks is meerdere keren de vraag gesteld of de opvang voldoet aan de eisen. Volgens het college is dit wel het geval.

De bezwaren richten zich onder meer tegen de aantasting van het monumentale bos rond het landhuis, maar ook de aantasting van privacy voor omwonenden. Ook wordt aangevoerd dat het monumentale karakter van het landhuis, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, wordt aangetast. De monumentencommissie deelt die kritiek niet en vindt dat voldoende maatregelen zijn genomen het karakter van het pand te behouden. De vergunning kan niet worden geweigerd.


Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie