Er komt geen algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in de gemeente Nunspeet
Er komt geen algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in de gemeente Nunspeet Wijnand Kooijmans

Aandacht voor mogelijke traumatische gevolgen van jaarwisseling

22 november 2022 om 09:53 Overig

Burgemeester Céline Blom gaat in gesprek over mogelijke traumatische ervaringen waarmee vluchtelingen uit de Oekraïne en alleenstaande minderjarige asielzoekers in De Mallejan in Vierhouten worden geconfronteerd tijdens de jaarwisseling.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de raadscommissie algemeen bestuur waar de stand van zaken rond de voorbereidingen op de jaarwisseling werd besproken. Het merendeel van de partijen is, met uitzondering van de SGP, van mening dat het vooral van belang is veel activiteiten en dan vooral voor jongeren te organiseren. Harm Jan Polinder (SGP) vindt dit geen taak die door de gemeente op moet worden gepakt.

Er zijn overigens al veel organisaties die activiteiten gaan organiseren op dagen rondom de jaarwisseling zoals een darttoernooi, pub-quiz, zaalvoetbal, oliebollen bakken en een lasergame-toernooi. Blom wijst er op dat er overigens geen aangetoond verband bestaat tussen het schadebedrag en de georganiseerde activiteiten.

Het wordt van belang gevonden dat wanneer er nu al vuurwerk of carbid wordt afgeschoten dit te melden. De meldingen worden in kaart gebracht wat mogelijk een snellere handhaving mogelijk maakt. Enige zorgen bestaan er ten aanzien van mogelijk vuurwerktoerisme uit Uddel nu de gemeente Apeldoorn een vuurwerkverbod heeft ingesteld. Karel van Bronswijk (CDA Lokaal) benadrukt dat de schade die in het verleden werd aangericht in Uddel zelf veelal aanzienlijk was.

Gekeken wordt nog, naar aanleiding van een opmerking van Sander Kouwenburg (PvdA/GroenLinks) of vooraf de kosten van bijvoorbeeld een verkeersbord inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Voor jongeren via de sociale media. Dit omdat dit mogelijk tot een verlaging van het schadebedrag kan leiden.

Politie en boa’s gaan tijdens de komende jaarwisseling opnieuw samen werken als het gaat om handhaven. Gekeken wordt of dit kan worden geïntensiveerd. Op een aantal plaatsen worden vreugdevuren toegestaan.

Opgetreden gaat worden tegen vuurstapels op bijvoorbeeld erven of in weilanden waarvoor geen vergunning is verleend. In verband met capaciteit kan niet altijd direct gehandhaafd worden. Dat wordt mogelijk dan na de jaarwisseling gedaan door middel van bestuursrechtelijke sancties.
Indien directe handhaving veiligheidsrisico’s meebrengt wordt er ook niet direct ingegrepen maar wordt later contact opgenomen met de verantwoordelijke persoon van het vuur.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie