De informatie op de borden kan worden verbeterd.
De informatie op de borden kan worden verbeterd. Wijnand Kooijmans

Kritiek van commissie op onderhoud begraafplaatsen in gemeente

8 december 2022 om 14:30 Overig

Het onderhoud van de begraafplaatsen en dan vooral in Elspeet moet worden verbeterd. Daar zijn alle leden van de raadscommissie Maatschappij en Middelen het over eens. Wethouder Wichert Stoffer gaat bekijken of dit kan met de Inclusief Groep of dat voor het onderhoud ook eigen mensen of een andere externe partij moeten worden ingezet.

Gerrald Bronkhorst (SGP) geeft aan dat het verlies van een dierbare al pijn doet en niet in woorden is uit te drukken. Dat kan worden vergroot door bijvoorbeeld de slechte staat van onderhoud van een begraafplaats. Dat heeft een inwoonster van Elspeet ook duidelijk aangegeven aan alle raadsfracties. 

Het liefst ziet hij het hoogste niveau van onderhoud voor alle begraafplaatsen, of ze nu al dan niet nog in gebruik zijn. Het is voor hem wel even de vraag wat het onderscheid is tussen de onderhoudsniveaus. 

In deze moet de wethouder erkennen dat door het vertrek van oudere werknemers de kennis en expertise binnen de Gresbo, de groenafdeling van de Inclusief Groep, sterk is afgenomen. Hierover vindt regelmatig overleg plaats omdat uiteindelijk wel moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen die aan het onderhoud worden gesteld.

Kritiek is er op het feit dat klachten van mensen over de begraafplaatsen niet zijn beantwoord. Al is het maar dat de mededeling dat er meer tijd is om de vragen inhoudelijk te beantwoorden. In algemeenheid zijn de commissieleden van mening dat de informatieborden beter moeten worden benut.

Het terugbrengen van de tijden dat er begraven kan worden, kan niet rekenen op een warm onthaal. Volgens wethouder Stoffer worden de tijden in de toekomst weer verruimd. Dat laat nu nog even op zich wachten tot de invoering van een digitaal systeem hiervoor.

Ans Pluim (Gemeentebelang) wil dat de grafstenen bij de ingang van het oude deel van de begraafplaats in Elspeet weer recht worden gezet. Stoffer gaat bekijken of dit eventueel kan worden gedaan door een groep vrijwilligers die op deze begraafplaats actief zijn of dat de gemeente dit zelf moet doen. Hier moet eerst ook worden gekeken of er nog mensen zijn die rechten hebben op de betreffende graven.

Dood materiaal mag niet blijven liggen op de begraafplaatsen maar moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Ook om overlast tijdens begrafenissen te voorkomen. Dode beplanting moet ook direct worden verwijderd.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie