Het afsteken van F2 vuurwerk is oudejaarsdag wel toegestaan tussen ’s avonds zes uur en twee uur ’s nachts.
Het afsteken van F2 vuurwerk is oudejaarsdag wel toegestaan tussen ’s avonds zes uur en twee uur ’s nachts. Shutterstock

Nunspeetse raad stemt in met concept-draaiboek jaarwisseling

20 november 2023 om 06:01 Overig

Alle fracties in de Nunspeetse raad stemmen in met het concept-draaiboek voor de komende jaarwisseling. Herinnerd werd aan de afgelopen jaarwisseling waarbij de schade relatief beperkt bleef. 

Wijnand Kooijmans

Al wordt herhaald dat iedere euro schade die ontstaat een euro te veel is. Zoals ook wordt betreurd dat op veel punten handhaving maar beperkt mogelijk is door een gebrek aan capaciteit bij zowel de politie als de boa’s.

In Elspeet werd gevreesd dat geen organisatoren meer kon worden gevonden voor evenementen, zoals deze het afgelopen jaar plaatsvonden. Inmiddels heeft de gemeente, na de nodige actie vanuit het gemeentehuis, een inwoner van deze plaats bereid gevonden activiteiten op De Brink te organiseren. Voor de Maatweg wordt nog een organisator gezocht. Harm Jan Polinder gaat ermee akkoord dat er geen lokaal vuurwerkverbod komt maar is wel voorstander van zo’n verbod. Hij heeft er begrip voor dat op dit punt wordt gewacht op landelijke regelgeving. Burgemeester Céline Blom geeft aan dat er voortdurend contact is met de politie over het verloop van de jaarwisseling. En spreekt de hoop uit dat het gezellige avonden voor iedereen mogen worden. Omdat oudejaarsavond op zondag valt is besloten geen activiteiten toe te staan op deze dag waarvoor een vergunning noodzakelijk is. Per kern wordt maximaal één vreugdevuur toegestaan. Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom. 

Op verzoek kan burgemeester Céline Blom ontheffing verlenen 30 december carbid af te schieten. Het afsteken van F2 vuurwerk is oudejaarsdag wel toegestaan tussen ’s avonds zes uur en twee uur ’s nachts.

Consumentenvuurwerk mag worden verkocht van 28 tot en met 30 december. Het gebruik van vuurkorven en oliedrums is vanaf 31 december tien uur ‘s morgens toegestaan tot twee uur in de nacht van de jaarwisseling. Ook hier kan ontheffing worden verleend voor de zaterdag. Er mag geen vuurwerk of carbid worden afgeschoten in de omgeving van kerken tijdens diensten en nabij dierenverblijven en zorg- en welzijnsinstellingen.

Negatief gedrag en buitensporige overtredingen worden aangepakt. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden vrijwillig een vuurwerkvrije zone in te stellen. Het vrijwillig wordt van groot belang gevonden omdat er ook op dit punt geen voldoende capaciteit is handhavend op te treden.In het draaiboek is opgenomen dat illegale vuren onmiddellijk moeten worden gedoofd. In eerste instantie wordt de voor het vuur verantwoordelijke persoon aangesproken . In het uiterste geval wordt de brandweer ingeschakeld. Indien niet direct handhavend kan worden opgetreden wordt dit alsnog gedaan in het nieuwe jaar. Bij situaties waar onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is, vindt dit altijd plaats in afstemming met de politie. De inzet van boa’s en politie is er op gericht de jaarwisseling rustig te laten verlopen.

In alle gevallen wordt schade gemeld bij de politie om zo mogelijk de schade te verhalen op de daders.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie