Afbeelding
Barry Wensink

Deel Elspeterweg wordt aan openbaarheid onttrokken voor tunnels

13 mei 2024 om 06:01 Politiek

Door de gemeente Nunspeet is de procedure gestart om het weggedeelte van de Elspeterweg ter hoogte van huisnummer 4 aan de openbaarheid te onttrekken. Dit in verband met de herinrichting van de stationsomgeving.

Wijnand Kooijmans

De huidige overweg maakt plaats voor twee afzonderlijke tunnels, één voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer. De positie voor de onderdoorgang voor het snelverkeer is gekozen, omdat uiteindelijk aan de westkant van de overweg ruimte kon worden gevonden voor de aanleg hiervan. Door de keuze voor deze plek was het mogelijk de overweg en de toegang tot het dorp via de Elspeterweg gedurende de hele bouw van de ondergang in bedrijf te houden.

Het in standhouden van de huidige ontsluitingsweg na realisatie, door een weg evenredig aan het nieuwe talud naast de tunnelbak aan te leggen, wordt niet gezien als een optie. Dit zou een verkeerstechnisch ongewenste vijfde aftakking aan de zuidelijke rotonde opleveren. Bovendien zou de gemeente hiervoor gronden moeten verwerven van de eigenaar van Elspeterweg 4. Die zou dan niet alleen afstand moeten doen van een aanzienlijk deel van zijn perceel, maar ook de toegangsdeur vlak langs zijn deur krijgen.

Door het college van burgemeester en wethouders is een belangenafweging gemaakt. Het belang van de aanleg van de onderdoorgang is afgewogen tegen de belangen van de omliggende percelen. De huidige uitvoering van de onderdoorgang heeft daarbij de voorkeur gekregen, omdat deze een belangrijke verkeerstechnische reden heeft. De bereikbaarheid van de aanliggende percelen blijft bovendien gewaarborgd door de aanwezigheid van alternatieve ontsluitingswegen en de aanleg van een nieuwe ontsluiting.

Met het onttrekken van het betreffende weggedeelte kan de tunnel voor snelverkeer worden gerealiseerd, terwijl de huidige spoorwegovergang in gebruik kan blijven tot de aanleg van de tunnel is afgerond.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie