Alle vijf partijen in de gemeenteraad hebben een raadsakkoord voor de komende vier jaar ondertekend.
Alle vijf partijen in de gemeenteraad hebben een raadsakkoord voor de komende vier jaar ondertekend. Dick Baas

Geen coalitie en geen oppositie: alle partijen in het college in Nunspeet

Politiek

NUNSPEET Voor zover bekend is het nog niet eerder in Nederland voorgekomen: een college waarin alle in de raad vertegenwoordigde partijen een plekje hebben. Afgelopen donderdag hebben alle partijen het Raadsakkoord gemeente Nunspeet 2022-2026 ondertekend. Het college krijgt vier wethouders. Gemeentebelang, SGP en ChristenUnie leveren ieder één wethouder,  CDA Lokaal en PvdA/GroenLinks krijgen gezamenlijk één wethouder. 

‘Samen meer voor elkaar’ is de titel van het raadsakkoord. In een bijeenkomst in de raadszaal hebben Marc Konings (GB), Harm Jan Polinder (SGP), Jennifer Elskamp (CU), Wichert Stoffer (CDA Lokaal) en Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) het akkoord getekend en toegelicht. Bij de onderhandelingen hebben alle partijen hun inbreng geleverd. Ook de twee éénmansfracties (CDA Lokaal en PvdA/GroenLinks) zien speerpunten uit hun verkiezingsprogramma’s terug in het raadsakkoord. 

Het is een akkoord op hoofdlijnen. Er ligt vast wat er de komende vier jaar moet gebeuren. Hoe dat moet gebeuren ligt niet vast. Daarover zal de raad moeten discussiëren. Het idee dat met een raadsbreed akkoord alles vast ligt en geen discussie meer nodig is, zal niet juist zijn. Er zijn genoeg onderwerpen, waarvan iedereen vindt dat het moet gebeuren, maar hoe dat vorm krijgt, zal soms nog een stevige discussie opleveren. Uitgangspunt daarbij is dat de inwoners daarbij worden betrokken.

HOOFDPUNTEN Het raadsakkoord laat de komende vier jaar geen spectaculaire veranderingen zien. De lijn wordt voortgezet. De vier grote projecten (Sportpark De Wiltsangh, onderwijshuisvesting, stationsomgeving en duurzaamheid) gaan gewoon verder. Bij woningbouw zal aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten. Een extra bouwlaag (drie lagen en kap) wordt standaard waar het zinvol en inpasbaar is. Het percentage sociale woningbouw gaat van 20 naar 35 procent. Een nieuwe schaapskooi in Elspeet is opgenomen in het akkoord.

WETHOUDERS Wie de wethouder voor CDA Lokaal en PvdA/GroenLinks wordt, zal op korte termijn bekend worden. Het streven is om op 2 juni het raadsakkoord vast te stellen en de wethouders te kiezen.

Dick Baas

advertentie
Afbeelding
Dion van Werven behaalt eerste podiumplaats op NK karten 7 uur geleden
Afbeelding
Gevarieerd leerlingenconcert door Muziekfabriek 8 uur geleden
Afbeelding
True Colors Café verwelkomt LHBTI+ gemeenschap 8 uur geleden
Afbeelding
Gemeentebelang: Opvang vluchtelingen gaat tijdelijk voor uitbreiding sportcomplex 8 uur geleden
Afbeelding
Veel minder wilde zwijnen op de Veluwe door voedselgebrek afgelopen winter 28 jun, 14:50
Afbeelding
Servicepunt Vrijwilligers onderdeel van Stichting Welzijn Nunspeet 28 jun, 14:48
Afbeelding
Peter Does neemt na 35 jaar afscheid van Harmonie Nunspeet 28 jun, 14:48