De nieuwe bibliotheek heeft o.a. ruimere openingstijden.
De nieuwe bibliotheek heeft o.a. ruimere openingstijden. Wijnand Kooijmans

Elspeet krijgt volwaardige bibliotheek

13 september 2022 om 09:00 Politiek

Elspeet krijgt een volwaardige bibliotheek. De leden van de commissie Middelen van de gemeente Nunspeet hechten hier grote waarde aan.

Het wordt van groot belang gevonden vanwege onder meer het hoge percentage van laaggeletterdheid in Elspeet. Binnen de totale gemeente is dit percentage dertien procent tegen landelijk twaalf procent. Vooral het aandeel van Elspeet speelt een belangrijke rol in het gegeven dat Nunspeet slechter scoort dan het landelijk gemiddelde. 

Hiernaast speelt een rol dat de huidige bibliotheek maar een beperkte openstelling had. Dat maakt dat partijen bereid zijn incidenteel voor twee jaar de extra kosten te betalen die het mogelijk maakt Elspeet te upgraden tot een volwaardige bibliotheek.

Dat het voorlopig gaat om een periode van twee jaar heeft, zo zegt wethouder Mark van de Bunte, te maken met het feit dat Nunspeet streeft naar een nieuwe cultuuraanpak. Hier maken ook de bibliotheken onderdeel van uit.

De discussie in de commissie werd aangezwengeld op verzoek van de fractie van de SGP. Gerrald Bronkhorst geeft aan de aanpak van laaggeletterdheid van belang te vinden. Eventueel extra benodigd geld wil hij wel beschikbaar stellen ten koste van sportvoorzieningen.

Kritiek van hem betreft de geringe openingsuren van de bibliotheek. Voor hem is het daarnaast de vraag of de bibliotheek in Elspeet wel dezelfde voorzieningen moet bieden dan de bieb in Nunspeet. Voor bijvoorbeeld deelname aan workshops kunnen wat hem betreft de inwoners van Elspeet best de reis naar Nunspeet maken.

Daarnaast bestaat wat Bronkhorst betreft de mogelijkheid deel te nemen aan de cursussen die de Oranjehof aanbiedt als het gaat om het verbeteren van digitale vaardigheden. Hij is bang dat de extra gelden die Nunspeet beschikbaar stelt opgaan in de grote organisatie die de bibliotheek Noordwest-Veluwe is. De overige partijen zijn unaniem van mening dat Elspeet een volwaardige bibliotheek verdient. Volgens wethouder Van de Bunte vindt er nog overleg plaats over enige bouwkundige aanpassingen zodat de bibliotheek, ondergebracht in het Kulturhus, een eigen ingang krijgt. 

Partijen vinden een volwaardige bibliotheek ook van maatschappelijk belang. Voorheen moest Elspeet het doen met de bibliobus. Naast deze bibliotheek in het Kulturhuis heeft Elspeet nog een christelijke bibliotheek waar inwoners gebruik van maken.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie