De raad wil op de hoogte gehouden worden van voortgang herinrichting stationsomgeving
De raad wil op de hoogte gehouden worden van voortgang herinrichting stationsomgeving Wijnand Kooijmans

Ondanks gebrek aan personeel blijft dienstverlening op orde

18 november 2022 om 09:39 Politiek

Ondanks het gebrek aan voldoende personeel slaagt het ambtelijk apparaat van de gemeente Nunspeet erin de dienstverlening op peil te houden. Wethouder Wichert Stoffer zegt dat het echter wel kraakt en piept als het gaat om het opstellen van beleidsvisies en voortgang van projecten.

Wijnand Kooijmans

Johan van den Hoorn (SGP) spreekt van een geluk bij een ongeluk. Het niet kunnen vervullen van tien procent aan vacatures levert Nunspeet een financieel voordeel op van 382.000 euro. Stoffer zegt de raad geen sprookjes te willen voorhouden en dat niet op korte termijn de wens van de raad kan worden ingewilligd minder extern personeel in te huren. Voor de voortgang van projecten blijft dat zeker voorlopig nodig.

Wel wordt alles in het werk gesteld de openstaande vacatures in te vullen. Hierbij worden ook externe partijen betrokken, wordt gekeken of de flexpool (mensen die multi functioneel kunnen worden ingezet) verder kan worden uitgebreid en wordt waar mogelijk samengewerkt met andere gemeenten.

Door de gemeente Nunspeet is in 2021 in totaal 936.000 euro aan toeristenbelasting ontvangen. Dat is 157.000 euro meer dan begroot. Het geld wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Naar aanleiding van een vraag van Korine Koers (Gemeentebelang) is het aan de raad wanneer men dit geld specifiek wil toekennen aan een toeristisch doel. Het college van burgemeester en wethouders komt in principe niet zelf met voorstellen daartoe.

Inmiddels wordt gewerkt aan de spelregels voor het noodfonds dat in opdracht van de raad wordt ingesteld om onder meer energiearmoede te voorkomen. Volgens Stoffer kan de raad op korte termijn hiertoe voorstellen tegemoet zien met daaraan gekoppeld ook de bedragen. Het college wil maatwerk aanbieden aan huishoudens, ondernemers en verenigingen en niet zo maar inzetten.

De grootste financiële meevaller is een bedrag van 769.000 euro dat niet is besteed aan beschermd wonen. Het geld wordt door centrumgemeente Harderwijk uitgekeerd aan Nunspeet. Het college heeft besloten dit geld aan de reserve beschermd wonen toe te voegen dat daarmee op 2,8 miljoen euro komt. Aanleiding is dat Nunspeet verwacht de komende tijd hiervoor minder geld van het Rijk te ontvangen.

De wethouder gaat nog bezien hoe de raad regelmatig op de hoogte kan worden gehouden van met name de financiële voortgang van de herinrichting van de stationsomgeving. Gezien het vele geld snapt hij de behoefte. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie