Raadslid Arie Harteveld (CU) heeft zich in geheimhouding verdiept.
Raadslid Arie Harteveld (CU) heeft zich in geheimhouding verdiept. Dick Baas
Politieke analyse

‘Is geheim, kan niks zeggen’

7 december 2022 om 15:00 Politiek

De laatst gehouden raadsvergadering stelde niets voor. Geen inhoudelijke agendapunten en de punten die er op stonden waren twee agendapunten ter bekrachtiging van geheimhouding. Daar wordt volgens vast gebruik door de raad niets over gezegd. Dus 19.30 uur begonnen, einde om 19.43 uur. 

Maar twee onderwerpen over geheimhouding in één vergadering wekte toch de aandacht van politiek geïnteresseerde burgers. Het ene besluit ging over de aankoop van een woning met opstallen aan de Bovenweg 14 in het kader van de plannen voor ‘t Hul Noord en de verbreding van de Bovenweg. Het andere besluit ging over de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Kerkendriest achter Driestweg 6-8 in combinatie met de verkoop van een perceel grond in De Kijktuinen. Op zich hoeft geheimhouding geen probleem te zijn. Het is soms nodig om uit financiële overwegingen. 

Maar wanneer mag je er nu wel over praten als raadslid? Arie Harteveld van de ChristenUnie zat met dat probleem. Harteveld is een raadslid die zich altijd uitgebreid in de materie verdiept. Hij is tegenwoordig lid van de commissie Ruimte en Wonen, een heel nieuw beleidsterrein voor hem. Dus was voor hem eigenlijk een kernvraag hoe hij zijn rol als volksvertegenwoordiger moet vervullen als hij over bepaalde onderwerpen niet kan praten. Daarom heeft hij namens de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de geheimhouding van stukken. Over bijvoorbeeld de vraag: heeft de gemeente beleid vastgelegd over de procedures en omgang met betrekking tot geheimhouding van stukken? Is er een openbaar archief waarin wordt bijgehouden van welke stukken geheimhouding is bekrachtigd met de datum waarop de geheimhouding wordt opgeheven? En ook de vraag of in Nunspeet gebruik wordt gemaakt om de geheimhouding ook een keer op te heffen.

Best interessante vragen. Arie Harteveld heeft als antwoord gekregen dat de vragen in het presidium of commissie besproken zullen worden. In 2020 is een notitie in de commissie Algemeen Bestuur besproken.

Maar het is goed om dit soort procedures steeds helder uit te leggen.

Bij de geheimhouding rond de Kerkendriest speelde een rol dat een project met sociale huurwoningen aan de Kerkendriest zou vervallen en daarvoor woningen in de categorie middenhuur in De Kijktuinen in de plaats zouden komen. In de commissie Ruimte en Wonen werden daar vragen over gesteld. Wethouder Jaap Groothuis beantwoordde die wat terughoudend. De commissieleden knikten want die waren in de beslotenheid geïnformeerd. Maar de toehorende burger snapte van die wisseling niets. 

Toch daarover in het donderdagse politieke radioprogramma Klein Binnenhof maar eens een vraag gesteld aan Harm Jan Polinder (SGP). Maar die was heel helder: “Ik brand me daar niet aan. Ik was bij het overleg. En onwillekeurig zeg je dan nu te veel. Ik zeg dus niets.” 

Dick Baas

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie