Het wijkontmoetingscentrum Binnenhof houdt veel activiteiten
Het wijkontmoetingscentrum Binnenhof houdt veel activiteiten Wijnand Kooijmans

Wijkontmoetingscentra voorzien in grote behoefte in Nunspeet

27 januari 2023 om 15:22 Politiek

Met een totaal bedrag aan 203.416 euro kunnen de wijkontmoetingscentra Binnenhof en De Veluwse Heuvel ook dit jaar op de been worden gehouden door de zorggroep Noordwest Veluwe. De beide centra draaien sinds 2019 en hebben zich, ondanks de corona pandemie, inmiddels een vaste plaats weten te verwerven in Nunspeet. Buurt- en kerngericht werken is één van de doelstellingen in het raadsakkoord en de WOC’s vervullen daar een duidelijke rol in, zo stelt het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Naast de reguliere inloopactiviteiten en ondersteuning aan en faciliteren van inwoners en vrijwilligers wil de zorggroep meer kinderen gaan betrekken bij hun werk en zich inzetten om externe inkomsten te genereren door sponsoring, giften en adverteerders. Ook wil men vaker een vrijwilligersvergoeding inzetten om vrijwilligers te binden en training van vrijwilligers en medewerkers.

Op dit moment wordt door de gemeente gewerkt aan een uitvoeringsplan sociale basis, waarin ook de positie van de WOC’s nader wordt uitgewerkt. Voor het college is duidelijk dat de ontmoetingscentra een vaste plek in de samenleving hebben verworven en bijdragen aan ontmoeting en sociale cohesie in de wijken en kernen. Ook in andere kernen wordt gesproken over de vorming van een wijkontmoetingscentrum, aansluitend op lopende (burger)initiatieven.

De zorggroep heeft wel verzuimd de subsidie tijdig aan te vragen. Bovendien was deze in eerste instantie ook onvoldoende onderbouwd. Na overleg is in december een herziene aanvraag ingediend. Omdat het subsidieplafond niet wordt bereikt en andere partijen hier geen nadeel van ondervinden is in het belang van de inwoners van Nunspeet de aanvraag alsnog gehonoreerd.

In de laatste vier jaar is steeds een incidentele subsidie verstrekt. Dat mag echter hooguit voor een periode van vier jaar. In 2024 komt er nieuw kader voor de subsidie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie