Woondeal al in uitvoering. 23 sociale huurwoningen in De Kijktuinen.
Woondeal al in uitvoering. 23 sociale huurwoningen in De Kijktuinen. Dick Baas

Politieke analyse: vergadering raad wordt kort?

20 februari 2023 om 15:36 Politiek Tips van de redactie

Kijkend naar de agenda van de gemeenteraad komende donderdag is de verwachting dat de raadsleden weer niet moe zullen worden van het vergaderen. Dit keer geen ‘hamerstukken’. En er staan maar een paar bespreekpunten op de agenda. Maar je weet het nooit, het vragenhalfuurtje kan soms een verrassing zijn.

Dick Baas

Het blijft wel een ‘geheime bedoening’. Want er staat weer een geheimhouding op de agenda. We raken er aan gewend. De ChristenUnie heeft er onlangs al vragen over gesteld. Punt 5 gaat over ‘Bekrachtiging geheimhouding Project VVP Ontwikkelingskaarten Randmeergebied en Overgangsgebied-oost’. VVP staat voor Vitale Vakantieparken, een regionaal project dat al enige jaren loopt en waar de raad regelmatig over geïnformeerd is. Er zijn nu concrete voorstellen waarover de commissie Ruimte en Wonen in beslotenheid is geïnformeerd. Het gaat om een tweetal locaties in de gemeente. ‘Openbaarmaking van deze informatie schaadt het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie’. Het college wil eerst met hen praten voor het in de openbaarheid komt. Het lijkt zo of betrokkenen van niets weten, maar ik mag aannemen dat de twee bedrijven al heel lang betrokken zijn in het overleg en dus precies weten wat hun toekomst is. ‘Het belang van geadresseerde om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie weegt zwaarder dan het belang van onmiddellijke openbaarheid’. zegt het raadsvoorstel. Ik zie het nut van geheimhouding niet, maar ik weet natuurlijk niet wat er in de ontwikkelingskaart staat. Een geheimhouding die niet lang hoeft te duren, want de commissie moet er toch over praten en zal dat niet in beslotenheid doen.

Het Rijk helpt

Het meest interessante onderwerp op de raadsagenda is de Regionale Woondeal Noord-Veluwe. Dit is een doorvertaling van de afspraken tussen Rijk en provincies naar gemeenten over de bijdrage die wordt geleverd aan de landelijke woonopgave tot en met 2030. Voor de regio gaat het dan om zo’n 12.000 woningen en voor Nunspeet betekent dat 1380 woningen. Er konden ‘sleutelprojecten’ worden opgegeven. Dat zijn projecten die noodzakelijk zijn. ‘Hul Noord  (600 woningen) en Feithenhof (500 woningen) zijn daarvoor aangedragen. 

Opvallend was in de commissie Ruimte en Wonen dat de fractie Gemeentebelang het meest kritisch was. De deal wijkt op onderdelen af van het raadsakkoord, maar de hulp van het Rijk, bijvoorbeeld bij de stikstofdiscussie, bij de uitvoering zou een stimulans moeten zijn om de deal te steunen. Daar komt bij dat de ondertekening van Woondeal wordt gedaan door het college en niet door de raad. “Wij willen rugdekking van de raad.” zei wethouder Jaap Groothuis in de commissie en daarom komt het voorstel in de raad. De wethouder toonde zich een voorstander van de deal. Corrie Jansen heeft namens Gemeentebelang bij de voorbereiding van de raadsvergadering nog elf vragen gesteld en daarop antwoorden gekregen. Of ze tevreden is, dat merken we donderdag wel.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie