Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Shutterstock

Meer meldingen schoolverzuim in de gemeente Nunspeet

5 maart 2023 om 15:11 Politiek

Het aantal meldingen van schoolverzuim door jongeren in de leeftijd van achttien tot en met tweeëntwintig jaar in de gemeente Nunspeet is in het schooljaar 2021-2022 gestegen. Uit het jaarverslag leerlingzaken blijkt dat een verklaring de coronacrisis is. Enerzijds door de sluiting van de scholen ten tijde van de lockdowns en anderzijds door de nasleep van de pandemie.

Wijnand Kooijmans

Een andere verklaring is dat het middelbaar beroepsonderwijs verzuimd goed meldt en dat het melden van verzuim als preventiemiddel wordt ingezet. Door het tijdig melden van verzuim komen leerlingen eerder in beeld en zijn er korte lijnen. Dat maakt dat vroegtijdig kan worden bekeken wat een leerling aan hulp of zorg nodig heeft om een langdurig verzuim te voorkomen.

Dat er in het betreffende schooljaar geen processen-verbaal zijn uitgeschreven of een verwijzing naar het bureau Halt heeft plaatsgevonden laat zien, zo stelt het college van burgemeester en wethouders, dat deze aanpak werkt.

Ook met schoolverlaters die vroegtijdig school hebben verlaten met geen of weinig inkomen wordt contact onderhouden totdat ze drieëntwintig jaar oud zijn. Hierdoor blijken jongeren uiteindelijk bereidwillig te kijken naar passende mogelijkheden. Betrokken partijen werken in dit opzicht ook goed en gericht samen. Doel is te bereiken dat jongeren alsnog een startkwalificatie behalen.

Cijfers over luxe verzuim binnen de gemeente Nunspeet vallen, in relatie tot de andere gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde, ook op. Eenduidige verklaringen hiervoor zijn, zo stelt het college, niet te geven. Binnen de regio wordt gewerkt aan een eenduidig plan met betrekking tot luxe verzuim. Ook cijfers over vrijstellingen op basis van lichamelijke of psychische gronden in de gemeente Nunspeet vallen op ten aanzien van de regio. Ook hier is geen echte verklaring voor te geven. Er wordt gewerkt aan een plan dat tot minder vrijstellingen leidt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie