De Mallejan is alleen geschikt als tijdelijke opvanglocatie.
De Mallejan is alleen geschikt als tijdelijke opvanglocatie. Holland Luchtfoto

Raad wil permanente opvang voor minderjarige asielzoekers

25 maart 2023 om 08:14 Politiek

De fractie van de SGP in de Nunspeetse gemeenteraad heeft het voortouw genomen om te komen tot een permanente opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Hiertot wordt donderdag 30 maart tijdens de raadsvergadering een motie ingediend namens alle partijen in de raad waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen hierop actie te ondernemen.

Wijnand Kooijmans

De motie komt na een bezoek aan de tijdelijke opvanglocatie in hotel De Mallejan in Vierhouten. Hierbij heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het verzoek overgebracht om een permanente opvanglocatie in de gemeente Nunspeet te overwegen. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder van de SGP: “Ik vind dat we dit verzoek recht moeten doen. We vragen het college middels de motie met een verkenning en scenario’s te komen.”

De doelgroep minderjarige asielzoekers is voor de gemeente Nunspeet een bekende doelgroep.  Polinder: “Er lijkt een goede match te zijn tussen deze jongeren en de inwoners van onze gemeente. Er zijn weinig signalen van overlasten er komen steeds meer onderlinge contacten. Daarnaast vind ik het mooi om te zien wat er voor deze doelgroep wordt geregeld door het COA. De jongeren gaan overdag naar school in Harderwijk, sporten veel en hebben een intensief programma.” 

De Mallejan waar de jongeren nu worden opgevangen komt niet in aanmerking als permanente locatie. Het COA heeft aangegeven deze locatie eigenlijk niet geschikt te vinden omdat hier de jongeren niet de mogelijkheden kunnen worden geboden zelfstandig te functioneren in de samenleving door bijvoorbeeld zelf te koken of andere werkzaamheden te verrichten.

Door de motie hoopt Polinder de spreidingswet ook voor te zijn. Middels deze wet wil de regering gemeenten verplichten asielzoekers op te vangen en daaraan ook aantallen te verbinden. In de gemeente Nunspeet worden momenteel tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen, zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers en zo’m vijftien tot twintig statushouders in De Hoefstal in Hulshorst.

Polinder vindt dat jonge asielzoekers een opvangplek verdienen. “Ik begrijp heeft goed dat deze jongens op zoek zijn naar een veilige plek. Nuze hier zijn moeten wij ze met zorg en liefde omringen. Het leed wat een aantal van hen heeft meegemaakt is onvoorstelbaar.”  Door de ondertekening door alle fracties is het duidelijk dat de motie wordt aangenomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie