De boom aan de Vlierweg zorgt voor veel ellende voor de bewoners.
De boom aan de Vlierweg zorgt voor veel ellende voor de bewoners. Wijnand Kooijmans

Bomenlijst blijft heikel punt binnen de Gemeente Nunspeet

24 maart 2023 om 12:23 Politiek

Het vaststellen van een monumentale bomenlijst binnen de gemeente Nunspeet blijft voor de raad een heikel punt. Volgens vrijwel alle fracties zijn er nog te veel vragen om over de lijst nu al een besluit te nemen. Het college van burgemeester en wethouders krijgt de opdracht alle zaken die nog knellen opnieuw langs te lopen zodat een gedegen besluit kan worden genomen.

Wijnand Kooijmans

Het tempo waarin dit moet gebeuren is ook een punt van discussie. Wethouder Jaap Groothuis wil alle knelpunten nog voor de raadsvergadering in maart tussen duim en wijsvinger houden en pas als dat niet lukt de besluitvorming een maand uitstellen. Vooral Gemeentebelang en SGP denken dat deze termijn onhaalbaar is. Voor hen zijn enkele maanden uitstel geen enkel beletsel om tot een zorgvuldige afweging van alle belangen te komen. Mede door de uitspraak van wethouder Groothuis zelf dat er geen tijdsdruk staat op de vaststelling van de lijst.

Minder problemen lijken er te zijn met de vaststelling van de bijbehorende subsidieverordening. Hierdoor kunnen bezitters van monumentale bomen een subsidie krijgen in de onderhoudskosten. Vraagtekens worden wel geplaatst bij het bedrag van vijfduizend euro dat beschikbaar is. Wethouder Groothuis doet echter de toezegging dat als er meer aanvragen binnen komen dan op basis van dit bedrag kunnen worden toegekend hij met een voorstel naar de raad komt voor een aanvullend bedrag.

Het gaat volgens hem om een vergoeding om de pijn van de onderhoudskosten enigszins te verlichten. Uitgangspunt blijft dat het onderhoud voor rekening komt van de eigenaar van de monumentale boom. Het maximum bedrag waarop een beroep kan worden gedaan bedraagt 250 euro. Door André Timmerman (PvdA/GroenLinks) werd gevraagd hoe het kan dat dit bedrag in de gemeente Ermelo 450 euro bedraagt. Daar wordt ook een subsidie verstrekt in de kosten van een expertisebureau. In de Nunspeetse situatie is daarvan geen sprake.

Tegen de vaststelling van de lijst van monumentale bomen zijn veertig zienswijzen ingediend. Daarnaast namen acht insprekers de moeite naar de raadscommissie Ruimte te komen om hun belangen onder de aandacht te brengen van de raadsfracties. Wethouder Groothuis ziet dat aantal niet als hoog gezien het feit dat het gaat om rond de tweeduizend bomen.

Daarin verschilt hij vooral van mening van Pieter Jan van Rossen (Gemeentebelang) en Gerrit Polinder (SGP). Beiden vinden dat de lijst nog te veel vraagtekens oproept. Mede waar bezwaarden aangeven dat de lijst die de raad voorgelegd krijgt verschilt van de lijst die ter inzage heeft gelegen. Hierdoor zouden mensen niet in staat zijn gesteld zienswijzen in te dienen.

Wethouder Groothuis bestrijdt dit. Volgens hem wijkt de lijst maar op één punt af van de lijst die ter inzage heeft gelegen. Polinder vindt bovendien dat meer de menselijke maat moet worden toegepast. De grootste wijziging is is dat op het landgoed De Bunte 144 bomen aan de lijst van monumentale bomen worden toegevoegd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie