Petra van Olst (links) en Corrie Jansen bij de bak voor flessen.
Petra van Olst (links) en Corrie Jansen bij de bak voor flessen.

Honderden mensen ontevreden over frequentie afvalinzameling

27 maart 2023 om 08:04 Politiek

Uit de enquête die Gemeentebelang heeft gehouden naar de afvalscheiding blijkt dat ongeveer de helft van de 675 mensen die deze hebben ingevuld ontevreden is over de frequentie van het inzamelen van afval en het daaraan gekoppelde basistarief voor de afvalstoffenheffing.

Dat maakt dat raadslid Corrie Jansen van deze partij vindt dat een lagere frequentie een overweging kan zijn, zeker gezien in het licht van het streven naar het inzamelen van minder restafval. “We zien graag dat inwoners die minder afval aanbieden daar ook voor worden beloond en de vervuiler betaald. Het is afwachten met welke voorstellen het college van burgemeester en wethouders komt, het verwerken van afval kost nu eenmaal geld.”

In de enquête werd ook veelvuldig aangegeven dat mensen plastic willen scheiden van het restafval. Raadslid Petra van Olst: “Omdat Nunspeet werkt met na scheiding en dit een beter resultaat geeft is dit niet zinvol. Dit moet wel goed worden gecommuniceerd.” Een manier om de hoeveelheid restafval te verlagen is volgens steunfractielid Thomas van den Hoorn hergebruik van spullen: ”We zien dat bijna driekwart van de mensen positief zijn over een circulair ambachtscentrum waarin demontage, reparatie en kringloop bij elkaar komen.”

Driekwart van de mensen geeft aan positief te zijn over een circulair ambachtscentrum waarin demontage, reparatie en kringloop bij elkaar komen. Het rapport wordt binnenkort aangeboden aan wethouder Jaap Groothuis en verschijnt daarna ook op de website van de partij.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie