Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Shutterstock

Geen planschade inwoner Elspeet voor woningbouw rond zijn erf

23 april 2023 om 08:01 Politiek

De eigenaar van een woning aan de Wethouder Van der Zandeweg in Elspeet krijgt geen planschade vergoed voor woningbouw in het plan Elspeet-Noordwest fase drie. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies hiermee over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Wijnand Kooijmans

De aanvrager geeft in zijn bezwaar aan dat er meer woningen zijn gebouwd dan hij kon voorzien bij de aankoop van zijn eigen perceel. Ook is er gebouwd op plekken waar eerste groen was voorzien en zijn woningen dichterbij bij zijn woning gebouwd dan hij volgens hem had kunnen voorzien.

Het onafhankelijke adviesbureau SAOZ concludeert dat de wijziging van het plan voor een nadeliger positie van betrokkene heeft gezorgd. De waardevermindering van zijn woning als gevolg van de beperkte verslechtering is, zo geeft het bureau aan, niet groter dan het bedrag dat geldt als het normale maatschappelijke risico. De schade moet volgens hen dan ook volledig voor risico van de aanvrager van de planschade komen.

De bezwarencommissie deelt niet de visie van de aanvrager dat hij ervan uit mocht gaan dat er tegenover de door hem aangekochte woning niet op korte afstand zou worden gebouwd en hij de dupe is geworden van een ingrijpende wijziging van het plan. Het gebied is dichter bebouwd dan destijds werd aangegeven.

Hier wordt tegen aangevoerd dat de aanvrager bij de aankoop van zijn pand er al mee bekend was dat het perceel van hem onderdeel uitmaakte van een groter plangebied dat her ontwikkeld werd voor woningbouw. De term ‘profverkaveling’ gaf al aan dat het aanvankelijke plan geen definitieve opzet inhield. Volgens uitspraken van onder meer de Raad van State moet een aanvrager er rekening mee houden dat plannen in een dergelijk stadium nog ingrijpend kunnen wijzigen.

Uitgegaan mag worden van het advies van deskundigen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie