Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Shutterstock

Maatschappelijke instellingen en bedrijven mogen geld aanvragen

5 mei 2023 om 07:48 Politiek

Door de gemeente Nunspeet zijn de regels vastgelegd als het gaat om het verkrijgen van een uitkering uit het Winterfonds. Dat is ingesteld door de provincie Gelderland. Nunspeet heeft 134.384 euro hieruit ontvangen.

Wijnand Kooijmans

Met de regeling wordt invulling gegeven aan een door de gemeenteraad aangenomen motie waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen een noodfonds op te richten voor inwoners, instellingen en ondernemers. Voor de inwoners werd op basis hiervan al eerder een hulpfonds ingesteld. Hiervoor is door de raad 95.000 euro beschikbaar gesteld.

Nu is de regeling vastgesteld om bedrijven en instellingen die als gevolg van de uit de pan gerezen energiekosten in de winterperiode 2022-2023 in de financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen de helpende hand toe te steken. Tijdens zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg is besloten de bijdrage niet te koppelen aan de mate waarin energiebesparende maatregelen worden genomen. Dat zou de uitvoering van de regeling moeilijk maken.

Wel wordt het gepast gevonden als voorwaarde voor de subsidieverlening te stellen dat de aanvrager moet aangeven dat hij alle mogelijke inspanningen heeft geleverd om het energieverbruik te verlagen. De meerkosten moeten zijn gemaakt in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 waarbij een vergelijking wordt gemaakt met kosten in vergelijkbare periodes in de jaren daarvoor. Voor het midden- en kleinbedrijf is vijfduizend euro per aanvraag beschikbaar, voor maatschappelijke organisaties is dat tienduizend euro.

Organisaties die een bijdrage aanvragen moeten een eigen energierekening hebben voor het gebouw waarvan ze eigenaar zijn of huurder. Voor het digitaal aanvragen van subsidie wordt een aanvraagformulier geplaatst op de gemeentelijke website dat kan worden ingevuld met DigiD. Ook staan daar de voorwaarden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie