Afbeelding
Pixabay

Sloperij Van Olst aangekocht voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

29 mei 2023 om 09:00 Politiek

Om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen wil de gemeente Nunspeet een deel van het terrein van autohandel- autodemontagebedrijf Henk van Olst aan de Hullerweg aankopen. Deze grond en een deel van de naastgelegen gemeentewerf worden doorverkocht aan Liander voor de komst van een nieuw onderstation.

Met de komst hiervan moeten de elektriciteitsproblemen op bedrijventerrein De Kolk worden opgelost. Daarnaast is de uitbreiding van het elektriciteitsnet van belang voor de geplande woningbouw in ‘t Hul Noord en de eventuele woningbouw op een deel van het huidige bedrijventerrein Feithenhof. Ook kan stroom van zonnepanelen weer worden teruggeleverd aan het net.

De aankoop is besproken in een besloten vergadering van de commissie Ruimte. Dit gezien de financiële belangen van de gemeente Nunspeet. De raad beslist 1 juni over de aankoop. Gelijktijdig wordt de raad gevraagd een krediet van tweehonderdduizend euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het gronddepot.

De aankoop van Van Olst betreft het deel van het terrein waar de autowrakken liggen opgeslagen en het achtergelegen weiland. Het voorste deel van het terrein blijft Van Olst gebruiken voor zijn garagebedrijf.

Wethouder Jaap Groothuis ziet de aankoop als een win-win situatie. “Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten als het gaat om de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast verdwijnt me de aankoop een bedrijf dat valt onder een zware milieucategorie en de daarmee gepaard gaande sanering van het terrein waarop de autowrakken liggen opgeslagen. 

Na de aankoop door de raad worden de benodigde procedures opgestart. Mocht de bouw van het onderstation niet mogelijk zijn of wenselijk, dan wordt het terrein aan lokale bedrijven uitgegeven die vallen binnen een lichtere milieucategorie.

Daarmee wordt het financiële risico voor de gemeente voor het grootste deel afgedekt.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie