Afbeelding
Pixabay

Aanpassing regels woningbouw op maat na evaluatie door Nunspeets college

29 mei 2023 om 12:10 Politiek

Het wordt door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders niet realistisch gevonden om bestaande gebouwen in alle gevallen op te waarderen tot de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).

Wel wordt bij een transformatie van bijvoorbeeld een gebouw naar wonen gevraagd aanvullende duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Het eisen op BENG-niveau te gaan zitten maakt, zo vreest het college, de transformatie van bestaande gebouwen naar woningen in veel gevallen onhaalbaar. Dat wordt niet wenselijk gevonden.

De BENG-eisen zijn wel een wettelijke verplichting bij nieuwbouw van woningen en sloop en herbouw van gebouwen. Het programma woningbouw op maat is op het punt van bestaande gebouwen aangepast.

Door het college gaat gekeken worden naar de invloed van woningbouw op maat als het gaat om karakteristieke lanen en panden. De toezegging die is gedaan aan de commissie Ruimte staat, zo stelt het college, op zich los van de evaluatie van woningbouw op maat. Verwacht wordt dat de lijst met cultuurhistorische panden binnen de gemeente Nunspeet in het laatste kwartaal van dit jaar kan worden gepresenteerd.

Aangegeven wordt dat wanneer een plan afbreuk doet aan een karakteristiek pand of straatbeeld al een negatief advies wordt gegeven medewerking hieraan te verlenen. Met de lijst die in de maakt is kan wel in een vroeger stadium een afweging worden gemaakt rond de haalbaarheid van een plan. 

Door het college wordt gesteld dat parkeernormen geen onderdeel zijn van het beleidskader woningbouw op maat. Maar wel één van de beoordelingskaders vormen die voor alle ruimtelijke plannen gelden. De evaluatie van woningbouw op maat wordt niet gezien als het juiste document hierin keuzes te maken. Indien de raad de parkeernormen wil herzien wordt de eerstvolgende herziening van de parkeernormennota als geschikt moment gezien.


Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie