Als de aankoop doorgaat, zal dit beeld uit Nunspeet verdwijnen. Foto: Dick Baas
Als de aankoop doorgaat, zal dit beeld uit Nunspeet verdwijnen. Foto: Dick Baas Dick Baas

Wordt vergadering interessant?

28 mei 2023 om 08:08 Politiek

Komende donderdag vergadert de gemeenteraad. De agenda is best interessant. Er worden besluiten genomen, die gericht zijn op de toekomst. Het Koersplan onderwijshuisvesting is er zo een. Een plan dat loopt tot 2038. De transportcapaciteit van het elektriciteitsnet vergroten is een onderwerp dat niet in een openbare commissievergadering aan de orde is geweest, maar wel heel belangrijk is. De Perspectievennota 2024 geeft een beeld voor de komende begroting.

Dick Baas

Bij de commissievergaderingen was het biogasinitiatief het onderwerp dat de meeste aandacht trok. Grote belangstelling van omwonenden die de locatie aan de Kolmansweg afwezen en zich overvallen voelden over dit voorstel. Dan komt het onderwerp participatie weer aan de orde. Wanneer betrek je omwonenden bij een aanvraag? Eerst overleg met de buurt en dan naar raadscommissie en raad of eerst de vraag aan de raad of men dit plan wel wil. In dit geval was het helder. Zowel buurt als politiek wilden dit plan op deze locatie niet.

Het is aardig om elders in deze krant de politieke column van André Timmerman van de PvdA/GroenLinks eens te lezen. Hij vergelijkt het biogasproject met het Koersplan Onderwijshuisvesting, waar de inspraak een succes was. Hij komt met een heldere conclusie.

Liander

Dat de capaciteit van het elektriciteitsnet onvoldoende is, hoeft geen nadere uitleg meer. Wachten op een aansluiting op het net is regelmaat. Het college heeft daar op ingespeeld. De gemeente kan aan de Hullerweg 126 van het autodemontagebedrijf van Henk van Olst het deel waar de autowrakken liggen en het achterliggende grasland aankopen. Lees voor de details het artikel wat onder op deze pagina staat. Het college heeft het idee om Liander hier een onderstation te laten bouwen. Met de netstructuur in de regio kan de capaciteit verhoogd worden en dat is goed voor de woningbouw en de bedrijvigheid. 

Er ontstaat hiermee een win-win situatie. Want met de aankoop en de noodzakelijke sanering van het autowrakkenopslagterrein verdwijnt er een bedrijf in een zware milieu categorie. 

De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden en ik hoop dat het goed gaat. Compliment voor het college.

Perspectievennota

Moet het college meestal voorstellen verdedigen, bij de behandeling van de Perspectievennota Programmabegroting 2024-2027 kan het achterover leunen en het debat aan de raad overlaten. De fracties kunnen hun ingediende prioriteiten toelichten en reacties van de overige fracties tegemoet zien. Als er consensus is kan het college deze prioriteiten meenemen bij het opstellen van de begroting voor de komen jaren. 

Het college is tot nu toe ambitieus.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie