Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Shutterstock

Belang van woningbouw heeft voorrang boven behoud van bomen

17 september 2023 om 06:01 Politiek

De bezwaren tegen het kappen van een zomereik en een Amerikaanse eik op een perceel nabij de Stationslaan 36/38 in Nunspeet leiden niet tot het intrekken van de kapvergunning. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Wijnand Kooijmans

De vergunning is aangevraagd door de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij (NOM) in verband met woningbouw in deze omgeving. De bewonerscommissie Van Heerdehof wordt niet ontvankelijk verklaard waardoor het bezwaar ook niet inhoudelijk wordt behandeld. Twee bezwaren van individuele personen worden ontvankelijk verklaard, maar ongegrond. De commissie oordeelt dat het realiseren van woonruimte terecht zwaarder heeft gewogen dan het belang van het behoud van de twee in het geding zijnde bomen. Het college neemt ook het advies over de verleende omgevingsvergunning in stand te houden.

De commissie heeft ook een advies uitgebracht over tweetal voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden. Eén daarvan wordt wel gehonoreerd. Door de leden van de commissie is het advies gegeven in de voorschriften te benadrukken dat de als compensatie aan te planten nieuwe bomen duurzaam behouden moeten blijven. Dit advies wordt niet overgenomen. Aangegeven wordt dat bij de herplantplicht al is aangegeven dat de NOM drie jaar nazorg moet geven aan de nieuw te planten bomen door een gespecialiseerd bedrijf. Hierdoor is naar de mening van het college de duurzame verzorging van de bomen al verzekerd. 

De regel ten aanzien van het moment waarop de te kappen bomen daadwerkelijk tegen de vlakte mogen gaan wordt wel aangepast. Dat mag alleen wanneer andere publiekrechtelijke procedures die samenhangen met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling onherroepelijk een positieve uitkomst hebben gekregen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie