Het Transferium moet aantrekkelijker worden. Foto: Wijnand Kooijmans
Het Transferium moet aantrekkelijker worden. Foto: Wijnand Kooijmans Wijnand Kooijmans

Schrappen in plan Transferium

17 november 2023 om 06:00 Politiek

Het masterplan dat is opgesteld voor de herinrichting van het Veluwe Transferium aan de Plesmanlaan tot Poort van de Veluwe was mede gestoeld op droombeelden. Nu is er een reële begroting opgesteld en daaruit blijkt dat een volledige uitvoering van dit plan 3,1 miljoen duurder uitvalt dan begroot. Reden voor het college van burgemeester en wethouders het plan bij te stellen en uit te gaan van een sober en doelmatig plan.

Wijnand Kooijmans

Daarvoor is een extra bedrag benodigd van 1,8 miljoen euro. Een deel hiervan wordt gehaald uit de reserves die de gemeente heeft voor de uitvoering van grote projecten. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Daarnaast wordt met ingang van 2026 de toeristenbelasting met vijf eurocent verhoogd hetgeen de resterende zeshonderdduizend euro moet opleveren.

Tijdens de behandeling in de commissie werd duidelijk dat de meerderheid van de raad het sobere plan steunt. Het enige voorbehoud werd gemaakt door de fractie van de SGP. Gerrald Bronkhorst is verbaasd over het hogere krediet dat wordt gevraagd en vindt dat de onderbouwing daarvan te wensen overlaat. Hij wil hierover meer duidelijkheid voor een besluit in de raad wordt genomen. Indien dat niet tijdig lukt ziet hij het liefst een besluit een maand uitgesteld. Dat wordt ontraden door wethouder Mark van de Bunte die vindt dat daarmee de koppeling van de werkzaamheden aan de Poort van de Veluwe niet parallel meer loopt met de herinrichting van de stationsomgeving en daarmee geen werk met werk meer mogelijk is. Hij vindt, ondanks dat Bronkhorst zich hierdoor onder druk gezet voelt, de overige partijen aan zijn zijde. Het maakt wel dat het voorstel niet als hamerstuk door de raad kan worden geloosd maar daar besproken gaat worden.

Voor het plan is eerder door de raad 1,5 miljoen euro uitgetrokken met daarnaast een subsidie van de provincie Gelderland van 1,3 miljoen euro uit de regiodeal. Hoewel eigenlijk voor een plan geen tweede aanvraag om subsidie uit de regiodeal kan worden ingediend doet Nunspeet dit toch omdat het gaat om een uniek en groot project.

Niet verhogen van de subsidie betekent onder meer dat de speeltuin moet worden geschrapt, de toiletvoorzieningen en de oplaadpunten. Wat wel wordt geschrapt is de brug over de Elspeterweg voor mountainbikers. Dat kan ook, zonder dat de toegezegde subsidie in gevaar komt.

Partijen vinden wel dat er sprake is van een flinke extra bijdrage maar delen de mening van het college at uitvoering wenselijk is, mede ook gezien het economisch belang dat Nunspeet heeft bij toerisme. Van alle mensen die op de Veluwe verblijven komt tot tien procent naar de gemeente Nunspeet. Het wordt aanvaardbaar gevonden dat die toerist iets extra betaalt voor de realsering van het plan dat ook en, naast de eigen inwoners, ten goede komt.

Onder meer moet de speeltuin worden verplaatst omdat daar het fietspad komt te liggen. Hiervoor was vijfduizend euro uitgetrokken. Volgens wethouder Van de Bunte mag duidelijk zijn dat de komst van een nieuwe speeltuin voor dat bedrag niet is te realiseren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie