De komst van een fietspad vinden velen noodzakelijk
De komst van een fietspad vinden velen noodzakelijk Wijnand Kooijmans

Verkeerstellingen Gortelseweg niet betrouwbaar oordeelt college

15 september 2023 om 14:00 Verkeer en vervoer

De verkeerstellingen die de gemeente Nunspeet van 22 september tot en met 5 oktober 2021 heeft gehouden op de Gortelseweg in Vierhouten, zijn als niet betrouwbaar beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders.

Dit blijkt uit het antwoord op vragen van André Timmerman (PvdA/GroenLinks). Aangegeven wordt dat verkeerstellingen niet altijd slagen vanwege obstakels langs de kant van de weg of andere externe/technische factoren. Bij de tellingen bedroeg het aantal voertuigen 834 per etmaal. Deze hoeveelheid is als relatief laag bevonden en wordt om die reden niet betrouwbaar gevonden.

De tellingen werden aangevochten door de Stichting Vierhouten Natuurbescherming. Onder meer omdat de telling werd gehouden nabij een afvalcontainer bij een woning. De stichting wil dat maatregelen worden getroffen om het aantal voertuigen dat van de weg gebruik maakt drastisch te verlagen. Onder meer door alleen bestemmingsverkeer toe te staan of een nachtelijke afsluiting.

De uitgevoerde onderhoudswerken aan de weg waren hard nodig, zo wordt aangegeven op een vraag van Timmerman. In de afgelopen winter is de onderhoudsstaat van de asfaltverharding behoorlijk verslechterd. Het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag was, zo geeft wethouder Jaap Groothuis aan, nodig om verdere verslechtering en eventuele aansprakelijkheid van de gemeente te voorkomen.

Timmerman vraagt zich ook af waarom wethouder Groothuis niet wil ingaan op het verzoek van de Vierhoutense stichting om een gesprek. Groothuis geeft in een brief aan de raad aan dat de raad krediet heeft vrijgemaakt voor de aanleg van een renovatie en de aanleg van een nieuw fietspad langs de Gortelseweg.

Volgens de wethouder wordt door diverse gebruikers al lange tijd gesproken over de fietsvoorzieningen langs de Gortelseweg buiten de bebouwde kom van Vierhouten. Het gaat voornamelijk om het deel tussen de bebouwde komgrens en het vrijliggende fietspad verder op de weg. Hierbij is voorgesteld om de mogelijke opties te onderzoeken om een betere voorziening voor de fietsers te creëren en na te gaan of de bestaande situatie nog aan de eisen voldoet.

In de planning is opgenomen dit te onderzoeken in 2025 omdat niet alles tegelijk kan worden aangepakt. Een gesprek zou, zo vindt de wethouder, alleen maar verkeerde verwachtingen wekken. Ook moet met anderen worden gesproken.


Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie