Gezonde voeding
Gezonde voeding Pixabay.com

Nunspeet investeert 1,8 miljoen in plannen gezond en actief leven

29 september 2023 om 13:00 Zorg

Door de gemeente Nunspeet wordt voor de periode tussen 2023 en 2026 meer dan 1,8 miljoen euro van het Rijk ontvangen voor het bereiken van de doelen die worden gesteld in het plan van aanpak Gezond en Actief Leven in Nunspeet, kortweg aangeduid als het GALA-akkoord. Het plan moet voor eind oktober worden ingediend bij het Rijk.

De komst van het akkoord is een gevolg van de groeiende vraag naar zorg en de daardoor stijgende zorgkosten. Voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning, wordt een meer preventie manier van denken en werken noodzakelijk gevonden. Het GALA-akkoord is een landelijk akkoord waarin de Rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt over hoe het preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam wordt geborgd.

Naast het sociaal domein gaat het akkoord ook over sport. Het Sportakkoord II is een onderdeel van GALA. In Nunspeet is lokale samenwerking tussen sporten hierin een centraal thema. Om aanspraak te maken op de beschikbare gelden is een lokaal plan van aanpak voorwaarde.

Hierin is opgenomen hoe de gemeente de komende jaren werkt aan het bereiken van en gezonde generatie in 2040 waarin weerbare, gezonde mensen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

In het plan wordt ingezet op het terugdringen van de gezondheidsachterstanden. Inwoners moet een kansrijke start worden geboden, en er moet gewerkt worden aan de mentale gezondheid. Er komt een aanpak van overgewicht en obesitas. Er wordt inhoud gegeven aan de cursussen valpreventie zoals deze nu al worden gegeven voor ouderen. 

Het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving wordt aangepakt en er wordt ingezet op het vroeg signaleren van alcoholproblematiek. Aandacht is er voor mantelzorg en er wordt ingezet op Eén tegen Eenzaamheid.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie