Het Buurtcollectief Nunspeet -Oost kwam op 22 juli voor het eest bijeen. (Foto: eigen foto)
Het Buurtcollectief Nunspeet -Oost kwam op 22 juli voor het eest bijeen. (Foto: eigen foto) (Foto: eigen foto)

Zorgen in buurt over komst IKC-Oost

Het is al geruime tijd bekend dat aan de Oosteinderweg het Integraal Kind Centrum Nunspeet-Oost gevestigd gaat worden, waarin meerdere scholen en kinderopvang een plek zullen krijgen. Een eerste ontwerp heeft in de omgeving Heemskerklaan reacties opgeroepen. Het opgerichte Buurtcollectief Nunspeet-Oost wil meer inzicht in de plannen.

NUNSPEET - Het Integraal Kindcentrum (IKC) Nunspeet-Oost gaat bestaan uit de Petraschool, De Morgenster, de scholen voor speciaal onderwijs De Arend en De Wingerd en de kinderopvang van SKN en SPCP. De besluitvorming daarover is afgerond. Als locatie is een perceel aan de Oosteinderweg aangekocht. Het plan verkeert nu in de ontwerpfase.

Een drietal directe buren zijn geïnformeerd over het ontwerp en hebben de plannen ingezien. Zij hebben bewoners aan de Heemskerklaan op de hoogte gebracht van de eerste schetsen. De bewoners vinden dat het om veel meer huishoudens gaat dan de drie uitgenodigde mensen en willen opheldering over de plannen. Ze zijn nog al geschrokken. Bijvoorbeeld van de situering van het schoolplein aan de kant van de Heemskerklaan.

Megaschool

De bewoners hebben vernomen dat het gaat om een school met de mogelijkheid van 1000 leerlingen, bestaande uit 5200 m2. Dit verdeeld over twee verdiepingen met een optie op drie verdiepingen. 'Door een school van een dergelijke omvang te creëren wordt het karakter van onze omgeving sterk veranderd', stelt het opgerichte Buurtcollectief Nunspeet-Oost.

Zorgen

In een brief aan de gemeente zijn de zorgen over meerdere thema's verwoord. Zo zijn er zorgen over de verkeersveiligheid, over een sterk veranderend wijkbeeld, over verdwijnende flora en fauna, over geluidshinder met de opstelling van het plein aan de buurtzijde. De buurt vreest parkeeroverlast. Dat komt dan nog bij de geluidshinder die de buurt al ondervindt van de industrie (o.a. GPS) en het geluid van de sportverenigingen. 'Onze grens is bereikt'. Grieven van het buurtcollectief zijn dat de gemeente geen actief contact gezocht heeft met de omwonenden en zeer terughoudend is met het delen van informatie. Wat niet vermeld wordt, is, dat de informatievoorziening aan de buurt vooral een taak is van de opdrachtgever van de bouw.

Het Buurtcollectief wil dan ook uitgenodigd worden voor een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

Informatieavond

Het Buurtcollectief organiseert op donderdag 24 september vanaf 20.00 uur een informatieavond. Vanwege het Coronavirus en de 1,5 meter afstand gebeurt dit buiten ter hoogte van Heemskerklaan 148. Voor meer informatie of aansluiten bij het Buurtcollectief kan contact opgenomen worden met buurtcollectiefnunspeetoost@gmail.com..

Er is een flyer met de uitnodiging.

Dick Baas

Welkom 24 september Heemskerklaan 148 (buiten)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden