Foto:

Column Henny A.J. Kreeft: Premature kaart recreatiezonering

Soms kom je weer nieuwe woorden tegen, vaak moet ik weer leren. En ik ben elke dag weer bezig met nieuwe woorden en nieuwe kreten. En zeker als men de politiek probeert te volgen, kom je weer van alles tegen. Hulde aan al die mensen die de Nederlandse taal weer rijker hebben gemaakt met al die nieuwe woorden en kreten. 

Laatst kwam ik een bericht tegen in de lokale media en op de site van de gemeente, dat de gemeente het nog te vroeg vindt om in te stemmen met de concept-zoneringskaart voor de Veluwe. Deze was vastgesteld door de provincie Gelderland.
Nu geef ik niet zo snel iemand voor 100% gelijk, maar nu moet ik de gemeente Nunspeet wel gelijk geven.

Echter, dat ligt niet aan het feit wat de gemeente er van gemaakt heeft, maar meer aan het feit dat de begrippen recreatiezonering en concept-zoneringskaart hier nog niet duidelijk zijn. Dus dat moet eerst opgelost worden. En dus ik maar eerst het net afzoeken en dan kom je onder andere bij de site van Geldersch Landschap Kasteelen (GLK) en de site van de gemeente Nunspeet.

Goede balans

De gemeente Nunspeet vindt het natuurlijk ook van belang dat er een pakket aan maatregelen moet komen om een goede balans te vinden tussen natuur en recreatie. Maar daarbij heeft de gemeente tevens gemeld dat alle relevante belangen zorgvuldig en evenwichtig moeten worden afgewogen. Nunspeet zegt echter dat het nog niet is gebeurd.

GLK heeft meer uitleg gegeven over het onderwerp. Op de site staat te lezen dat steeds meer mensen genieten van de prachtige natuur. Maar hoe meer mensen gaan genieten van de natuur, hoe meer de dieren worden verstoord in hun leven in de natuur. Dat houdt kort gezegd in, dat de dieren zich terug moeten trekken op een steeds kleiner leefgebied. En nu blijkt het dus dat hierdoor het evenwicht tussen natuur en recreatie uit balans kan en zal raken.

Nu zijn daar twee dingen op te zeggen en ik heb eerder geschreven over dit soort zaken. Aan de ene kant worden in verschillende plaatsen bomen gekapt en dat is dus wel een groot probleem voor onze eigen gezondheid. Hier is eerder al, middels een column, over geschreven voor Nunspeet en voor Ermelo.
En aan de andere kant worden grote grazers in de Oostvaardersplassen afgeschoten, zogenaamd omdat er ‘simpelweg’ te veel zijn. Ja, me hoela, de provincie heeft het gebied aangemeld als vogelreservaat en dus moeten de grote dieren weg.

Zonering om dieren met rust te laten, ja dat moet zeker. We moeten de dieren die er zijn met rust laten, zodat ze ook kunnen en willen blijven. Wij als mensen moeten trots zijn, dat de dieren in onze omgeving willen vertoeven. Maar aan de andere kanten moeten we wel voor onze omgeving zorgen, zorgen dat er een gebied is voor de dieren. Genoeg bossen. Stop eens met het vernietigen van de leefwereld van de dieren. Maar zeker ook voor onszelf. We hebben bossen en weiden nodig voor de gezondheid van ons, maar zeker voor de toekomst voor onze kinderen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden