<p>Harm Jan Polinder en Koos Meijer blikken op de Markt bij een nieuwe boom met bankje even terug op de raadsvergadering.</p>

Harm Jan Polinder en Koos Meijer blikken op de Markt bij een nieuwe boom met bankje even terug op de raadsvergadering.

(Foto: Dick Baas)

Gemeenteraad bijeen: een sfeerbeeld

De gemeenteraad vergaderde digitaal. Maar elk raadslid snakt naar fysieke bijeenkomsten. Mogelijk eind juni. Maar nu was het weer turen op het scherm. Een groot aantal raadsleden kwam niet eens in beeld. Bol.com kwam langs, de Perspectievennota was leuk om naar te luisteren, de elf meter in Elspeet Noordwest was akkoord en de rondvraag onbevredigend.

NUNSPEET - Afgelopen week is een onderzoek uitgezet onder jongeren van 11 tot 27 jaar, waarin gevraagd wordt om een mening over activiteiten voor de jeugd. Jongeren die meewerken maken kans op een cadeaubon van 20 of 50 euro van Bol.com. Jennifer Elskamp (CU) had liever een creatieve oplossing gezien om die bon lokaal te besteden. Bol.com gaat geen bijdrage leveren aan de lokale samenleving zoals de Nunspeetse ondernemers dat wel doen. Volgens wethouder Pieter Teeninga was het om praktische redenen gedaan. Voor het onderzoeksbureau was dit een bekende werkwijze, maar hij wil zeker kijken of er bij volgende onderzoeken een lokale bon mogelijk is.

De Perspectievennota was bedoeld als een gesprek tussen de fracties onderling over punten die van belang zijn voor de begroting 2022-2025. Afspraak was dat de fracties hun ideeën in vijf minuten zouden toelichten. Dat werkte niet. Harm Jan Polinder (SGP) kreeg als eerste het woord en had al twintig minuten nodig, De voorzitter greep niet in en dat was voor volgende fracties reden zich maar niet aan de vijf minuten te houden. Er waren trouwens heel veel interrupties. Dat maakte het tot een echt gesprek waarin elke partij zich kon profileren en kon aangeven welke voorstellen van andere partijen wel of niet gesteund werden. Evaluatie moet maar uitwijzen hoe dit proces volgend jaar verbeterd kan worden.

Voorzitter Breunis van de Weerd kon samenvatten voor welke ideeën wel een meerderheid te vinden was. Semipermanente bewoning van recreatiewoningen moet onderzocht worden. Rotonde Halfweg, indexering grote projecten, herprioritering BOA’s en fietspad Gortelseweg krijgen een plek in de begroting. Milieustraat, sociale recherche en schaapskooi Elspeet zijn niet nieuw, maar moeten meer aandacht krijgen.

De aanpassingen die in het bestemmingsplan Elspeet Noordwest gedaan waren konden instemming hebben. Met een hoogte van elf meter kan een ‘deugdelijk’ plan ontwikkeld worden. Gerard Mulder (SGP) wilde het woord deugdelijk veranderd zien in in een plan dat ‘rechtdoet aan de directe omgeving’. Na wat heen-en-weer praten kreeg Mulder zijn zin.

De rondvraag was wat warrig. De voorzitter hoorde bij Gerrit Polinder (SGP) geen vraag over de antwoorden rond bosbeheer en hij verwees André Timmerman (PvdA/GL) met vragen over arbeidsmigranten naar de commissie. Of hier het Reglement van Orde goed werd toegepast is de vraag.

(door: Dick Baas)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden