<p>Foto: fractievoorzitter Koos Meijer en opvolger Wichert Stoffer op de Gortelseweg bij Vierhouten (CDA Nunspeet Lokaal)</p>

Foto: fractievoorzitter Koos Meijer en opvolger Wichert Stoffer op de Gortelseweg bij Vierhouten (CDA Nunspeet Lokaal)

Raad steunt aanpak verkeersknelpunten Halfweg en Gortelseweg

Nunspeet - In de raadsvergadering van april nam de behandeling van de Perspectievennota meer dan twee uur in beslag. Het ging dan ook wel ergens over: beleidsprioriteiten en wensen voor de begroting van volgend jaar. De raadsleden waren unaniem van mening dat terughoudendheid passend is en daarom werd de vinger aardig op de knip gehouden. Koos Meijer van CDA Nunspeet Lokaal beperkte zich tot enkele al vaker door hem benoemde knelpunten waar nog niet voldoende doorvertaling in beleid en begroting is voorzien. De CDA fractievoorzitter vroeg speciale aandacht voor een tweetal verkeersknelpunten waarover hij zich al geruime tijd zorgen maakt. In beide gevallen is de verkeersveiligheid ernstig in het geding en is naar zijn mening spoedige verbetering nodig.

“Halfslachtige oplossingen bieden geen soelaas. We moeten samen met provincie en buurgemeente Epe over de brug komen.”

De onoverzichtelijke en vaak ronduit gevaarlijke situatie bij Halfweg is Meijer al jaren een doorn in het oog. Herhaaldelijk heeft hij bij zowel gemeentebestuur als de provincie gevraagd om geld vrij te maken voor een structurele oplossing: een rotonde. Beide partijen erkennen dat een rotonde een passende oplossing is, maar geven er nog altijd geen prioriteit aan. Meijer vraagt zich af: “Hoeveel verkeersongevallen moeten er nog gebeuren voordat de rotonde wél hoog op de agenda komt?”

Ook de problematiek op de Gortelseweg vanuit Vierhouten is wat Meijer betreft een onderwerp dat versneld moet worden aangepakt. Deze weg wordt steeds drukker, er wordt te hard gereden en fietsers en voetgangers voelen zich er niet veilig. Gebiedseigenaren zien deze weg het liefst afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar dat gaat de CDA fractie een stap te ver. De weg moet verkeersluw worden gemaakt en fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen. Meijer vraagt het college om samen met de gemeente Epe dit project voortvarend aan te pakken.

Het pleidooi van CDA Nunspeet Lokaal vond gehoor tijdens de raadsvergadering. Een meerderheid steunt de oproep om deze twee knelpunten prioriteit te geven in de Programmabegroting. Meijer is blij met deze steun: “We mogen verwachten dat het college op korte termijn gesprekken voert met provincie en buurgemeente Epe om deze projecten van de grond te krijgen. Er is ons als CDA fractie veel aan gelegen om inwoners en toeristen veilig te kunnen laten reizen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden