Bestuur van de Stichting Dorps bouwen, groen behouden. V.l.n.r. dhr. Van ‘t Hul (penningmeester), dhr. Luiten (secretaris), dhr. van Klompenburg (voorzitter), dhr. Kok (bestuurslid). Niet aanwezig dhr. van de Werfhorst (bestuurslid). 
Bestuur van de Stichting Dorps bouwen, groen behouden. V.l.n.r. dhr. Van ‘t Hul (penningmeester), dhr. Luiten (secretaris), dhr. van Klompenburg (voorzitter), dhr. Kok (bestuurslid). Niet aanwezig dhr. van de Werfhorst (bestuurslid).  (Foto: M. Kok)

Oprichting Stichting Dorps bouwen, groen behouden

Nunspeet - Vrijdag 16 april is bij notaris Pieltjes de oprichtingsakte van de Stichting “Dorps bouwen, groen behouden” getekend. De Stichting is opgericht door een aantal verontruste bewoners in Nunspeet, die zich zorgen maken over de uitbreidingsplannen van de gemeente Nunspeet in de buitengebieden. De Stichting benadrukt dat zij zeker niet tegen woningbouw is, maar streeft naar inbreidingsmogelijkheden binnen de huidige bebouwingsgrenzen. Een ander groot knelpunt is de ontsluiting van nieuwe woonwijken. De druk op de huidige wegen zal onevenredig toenemen waardoor de veiligheid in het geding komt.

Als laatste maakt de Stichting zich ernstig zorgen om de grote diversiteit van flora en fauna in de buitengebieden. Deze diversiteit zal in zijn geheel verdwijnen uit de gebieden waar woonwijken worden opgericht. De Stichting is nu gestart met enkele tientallen leden en wil participeren in het zoeken naar oplossingen om aan de woningbehoefte te voldoen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.dorpsgroen.nl, de Stichting is per email bereikbaar via dorpsgroen@gmail.com.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden