Het kunstgras van dit veld van VV Nunspeet krijgt een nieuwe toplaag zonder kunststof infill. (Foto: Dick Baas)
Het kunstgras van dit veld van VV Nunspeet krijgt een nieuwe toplaag zonder kunststof infill. (Foto: Dick Baas) (Foto: Dick Baas)

Bij voetbalveld geen kunstgras meer?

In de komende raadscommissie Maatschappij en Middelen moeten de commissieleden een advies geven over het Masterplan Kunstgrasvelden Gemeente Nunspeet. Het gaat om de kunstgrasvoetbalvelden in Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. De gekozen oplossing is een alternatief scenario en gaat per sportpark verschillen. Natuurgras krijgt uit overwegingen van duurzaamheid en milieuaspecten weer de overhand.

NUNSPEET - In 2008 heeft de gemeente drie kunstgrasvelden aangelegd bij de voetbalverenigingen op Sportpark De Wiltsangh, Op de Heide en De Eendracht. De belangrijkste reden voor aanleg van deze velden waren een optimalisatie in ruimtegebruik door het wedstrijdveld ook als trainingsveld te gebruiken, mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik (voor voorzieningen in de kern) en een kwaliteitsverbetering voor de sportbeoefening door de beschikbaarheid van een bespeelbaar veld gedurende het gehele jaar.

Vervanging

Na dertien jaar gebruik zijn er vervangingsinvesteringen nodig voor d toplagen. Intussen zijn de ideeën over kunstgras ook veranderd. De laatste jaren is er veel discussie over de toegepaste instrooimaterialen (infill). Infill is benodigd om te kunnen voldoen aan de sporttechnische eisen die aan kunstgrasvelden worden gesteld. Er wordt gekeken naar de verspreiding van microplastics. Volksgezondheid en milieu staan daarbij centraal en dat gebeurt op Europees niveau.

Oplossing per veld

Voor alle drie voetbalvelden zijn verschillende oplossingen gekozen. Voetbalvereniging Nunspeet is het eerste aan de beurt. In 2021 wordt de huidige toplaag van het kunstgrasveld vervangen zonder kunststof infill. Met een ander type infill gaat de voorkeur van het college naar een duurzamer alternatief.

Bij de voetbalvereniging Elspeet wordt overgegaan tot ombouw van het kunstgrasveld naar een natuurgrasveld. Dat gebeurt in 2023 als de toplaag van van het huidig kunstgrasveld financieel/technisch is afgeschreven.

De voetbalvereniging Hulshorst wordt uitgebreid met een nieuw natuurgrasveld in 2022. Dat kan op de aangekochte naastgelegen camping Landlust. Voorbehoud is uiteraard de wijziging van het bestemmingsplan. Het college opteert voor twee natuurgrasvelden in plaats van één kunstgrasveld. Na de aanleg van het veld begint de ombouw van het kunstgrasveld naar een natuurgrasveld. Dat kan in 2023 worden afgerond.

Jaarlasten 2021

Het college stelt voor de niet gedekte incidentele jaarlasten van 2021 te dekken uit de onder uitputting van het project Sportpark de Wiltsangh. Dat kan door de stagnatie in het project. Voor 2222 en volgend jaren moet het opgenomen worden in de Meerjarenbegroting.

Sportwethouder Mark van de Bunte is benieuwd hoe de raadscommissie gaat reageren op dit Masterplan, dat met de verenigingen is besproken.

(door: Dick Baas)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden