Afbeelding
www.pixabay.com

Kunstgrasveld voetbalvereniging Elspeet wordt deze zomer gerenoveerd met kurk-infill

23 juni 2023 om 13:30 Algemeen

De toplaag van het kunstgrasveld van de voetbalvereniging Elspeet wordt deze zomer nog vervangen. Hiervoor is een bedrag benodigd van 440.125 euro. Dat is 168.000 euro meer dan in het masterplan voor de vervanging van de kunstgrasvelden binnen de gemeente Nunspeet was opgenomen.

Besloten is de toplaag te renoveren met een kurk-infill-veld. Dat is vergelijkbaar met het veld dat bij de voetbalvereniging Nunspeet is aangelegd. Daaraan is het besluit gekoppeld dat in 2033 alsnog wordt overgegaan op een natuurgrasveld indien de voetbalvereniging Elspeet niet kan aantonen dat men voldoende leden heeft zoals verplicht gesteld in de kadernota sportaccommodaties Nunspeet.

Om deze zomer het werk uit te kunnen voeren is al gestart met de voorbereidingen. Op korte termijn vindt nu een aanbesteding plaats. De uitkomst daarvan is van belang omdat de definitieve kosten voor de realisatie binnen het nu beschikbare budget moet blijven. Indien blijkt dat de kosten hoger uitvallen, dan moet het college van burgemeester en wethouders alsnog een nieuw besluit nemen.

Uit gehouden onderzoek blijkt dat er zink aanwezig is in de ondergrond. Uit de adviezen van zowel het bodemkwaliteitsbureau als de omgevingsdienst Noord-Veluwe blijkt dat er echter niet kan worden gesproken van een nieuw geval van bodemverontreiniging. De aangetroffen hoeveelheid overschrijdt niet de toegestane limiet. 

Omdat rubber niet meer als materiaal wordt gebruikt bij vervanging van de toplaag wordt in theorie ook geen nieuwe zink meer toegevoegd aan de bodem en verslechtert de situatie niet. De onderlagen kunnen ook worden hergebruikt maar, zo wordt aangegeven, er dient wel voor gezorgd te worden dat de lagen compact zijn en geen scheuren vertonen. Dit om verspreiding van het zink tegen te gaan.

Voor het onderhoud is jaarlijkse zesduizend euro nodig. Het dagelijkse onderhoud wordt uitgevoerd door leden.


Wijnand Kooijmans

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie