Onder meer is er geld beschikbaar gesteld voor muurgedichten
Onder meer is er geld beschikbaar gesteld voor muurgedichten Wijnand Kooijmans

Gemeenten en toetsingscommissie willen meer aandacht burgerfonds

8 mei 2023 om 07:59 Algemeen

Wijnand Kooijmans

Er moet meer aandacht komen voor het burgerfonds. Dat is de mening van de beoordelingscommissie die een advies geeft over ingediende aanvragen. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de dorps- en buurtverenigingen uit de kleine kernen en vertegenwoordigers uit de kern Nunspeet.

Het burgerfonds is in 2015 ingesteld. Uit het fonds kunnen bijdragen worden gekregen voor lokale burgerinitiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen. In het afgelopen jaar zijn er acht aanvragen gehonoreerd. In principe is vijfduizend euro het maximum voor een aanvraag al is een hogere bijdrage niet uitgesloten.

Onder meer is vijfduizend euro toegekend voor de kunst op het Whemeplein. Het gaat om zowel poëzie als een beeld op de muur. De Stichting Korea Nunspeet heeft een zelfde bedrag gekregen voor wijkactiviteiten in deze wijk en de wijk Feithenhof. De buurtvereniging Hulshorst heeft 3.750 euro ontvangen voor de wijziging van de fietsroute die vanaf het Molenpad naar Onder de Bos liep. De route voert de fietsers nu door het centrum van Hulshorst,

In Vierhouten is vijfduizend euro toegekend aan het project ‘Knollenkamp’. Dit voor het bevorderen van de biodiversiteit en behoud en bevorderen van de natuur- en landschapswaarden en het open karakter van weiland De Knollenkamp.’ Nunspeet Onderneemt Samen heeft vijfduizend euro ontvangen voor het sfeervol verlichten van de dorpskerk, de kerktoren en de lindes. De Stichting Muurgedichten heeft als tweede aanvraag 2.800 euro ontvangen voor het aanbrengen van QR-codes bij muurgedichten in de kernen van de gemeente Nunspeet.

In het fonds is nog vijfduizend euro gereserveerd voor activiteiten in het kader van de viering van tachtig jaar bevrijding. Daarnaast kan een bijdrage worden verkregen voor buurtfeesten.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie