Afbeelding
Pixabay

Planschade door woningbouw in Elspeet komt voor eigen rekening

18 september 2023 om 09:00 Algemeen

Een inwoner van Elspeet heeft tevergeefs gepleit een tegemoetkoming te krijgen in de waardevermindering van zijn pand. Deze is volgens hem ontstaan door het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Elspeet Noordwest.

Eén van de redenen is dat de man de woning medio 2002 heeft gekocht. Op dat moment was al bekend dat de gemeente het plangebied achter het perceel van de betrokkene in de toekomst wilde gaan ontwikkelen voor woningbouw. Dit betekent dat hij bij de afweging het perceel te willen kopen, hier al rekening mee had kunnen houden. Het eerste ontwerp is al in 1999 ter inzage gelegd waarbij werd uitgegaan van de bouw van ongeveer dertig woningen. In september van datzelfde jaar werd bekend gemaakt dat het totale gebied in de eerst komende tien jaar ruimte moest bieden aan zestig tot zeventig woningen.

Het bureau dat advies uitbrengt over het verzoek geeft wel aan dat hij, gezien de in het plan opgenomen groenbestemming aan de westzijde, er op het moment van aankoop wel vanuit mocht gaan dat de nieuwbouw niet over de volle breedte achter het perceel zou plaatsvinden. Door een wijziging van het bestemmingsplan is dat wel mogelijk is geworden.

Erkend wordt dat daarmee voor de man een nadeliger positie is ontstaan. In principe kan daar een waardevermindering van de woning uit voortvloeien. Het bureau vindt echter dat er maar sprake is van een beperkte verslechtering.

Dit maakt dat bij het bepalen van een schadebedrag wordt gekeken naar het normaal maatschappelijke risico dat voor rekening voor, in dit geval, de aanvrager zelf komt. Geoordeeld wordt dat het gaat om een ‘normale maatschappelijke ontwikkeling die in de lijn der verwachting lag’. Naar de mening van het bureau is daarmee de waardevermindering niet groter dan de aftrek wegens het normaal maatschappelijke risico.

Om die reden is het college van burgemeester en wethouders geadviseerd het verzoek niet toe te kennen. De schade komt voor rekening van de inwoner zelf. Dat advies is nu overgenomen.

Wijnand Kooijmans

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie