Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Meerderheid tegen afsluiting Gortelseweg in Vierhouten

6 oktober 2023 om 06:00 Algemeen

Vierhouten was de afgelopen tijd (landelijk) in het nieuws omtrent de relatie tussen de verkeersdrukte en de stikstofproblematiek aan de Gortelseweg.

De Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten heeft veel reacties gekregen. Om een objectief beeld te krijgen van de mening van alle Vierhouter huishoudens, heeft het bestuur van de dorpsgemeenschap een anonieme enquête gehouden. Huis aan huis zijn eind augustus enquêteformulieren verspreid en een aantal dagen later opgehaald. Er waren drie vragen geformuleerd die met een ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord konden worden. Daarnaast was het mogelijk een aanvullende opmerking te plaatsen.

Van de 284 bezorgde formulieren zijn er 228 ingevuld ingeleverd. Op de vraag ‘Bent u voor het afsluiten van de Gortelseweg?’ antwoordde 94 procent ‘nee’ en 6 procent ‘ja’. Op de vraag ‘Vindt u dat er te hard wordt gereden op de Gortelseweg?’ reageerde 49 procent ‘nee’ en 51 procent ‘ja’. Bij de vraag ‘Bent u voor verkeer remmende maatregelen op de Gortelseweg?’ bleek 51 procent het hiermee eens te zijn, 49 procent vond van niet. 

146 ‘huishoudens’ hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aanvullende opmerking te plaatsen op het formulier, deze zijn zeer uiteenlopend.

De Dorpsgemeenschap Vierhouten zal de gemeente Nunspeet informeren over alle resultaten van de enquête. Zij kan de informatie gebruiken in de aanloop naar het officiële burgerparticipatieproces ‘Fase 2 verkeer Vierhouten’ dat in 2025 door de gemeente gepland is.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie